به نام ازادی
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٧  
نام آزادی دوستان سیر تشدید تداوم آمیز بحرانهای عدیده سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی از یک سو و برخوردهای شدید حاکمیت با اقشار مختلف جامعه ، نشانی جز فرافکنی حاکمیت از شکست در عرصه های مختلف و گره های ناگشوده خویش ندارد . اصرار بر ایجاد جوی پلیسی و گسترش سرکوبها و همزمان افزایش روزافزون احکام قضایی نامتعارف و ضد حقوق بشری پیغامی صریحی است به تمامی شهروندان این سرزمین و تمامی آزادیخواهان جهان مبنی بر این واقعیت که یگانه دغدغه فدرتهای توتالیتر همانا حفاظت از وجود غیرمشروع خود میباشد مخصوصاً که دور جدید سرکوبهای فعالین عرصه های مختلف در ایران و کردستان مستدل است همچون گذشته در حال اجرا میباشد . صدور احکام غیربشری ، اعدام و تعجیل در اجرای آنها خود گوشه ای از این هجمه گسترده حاکمیت در واکنش به بحرانهای موجود میباشد .
کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٧  
 
باشور باکور روژهلات× ئاپو سه روکی ولات
ترجمه‌: کیوان جوانرودی

برطبق اخباررسیده، رژیم ترکیه " لیلا زانا" فعال مدنی کرداین
کشور رابه تحمل دوسال حبس محکوم نموده است.البته این نخستین بارنیست که این بانوی مبارز محکوم به تحمل چنین احکام ناروا یی میگردد. پیش ازاینهم درمیانه ی سالهای1994 تا2004 به همراه سه پارلمانتاریست دیگرترکیه ،تنها به جرم اینکه درپارلمان این کشوربه زبان کردی ادای سوگند نموده است به مدت ده سال زندانی بوده است.
لیلا زانا وهم فکرانش برخاسته ازجامعه ی مدنی ومبارزه ی مسالمت آمیزومعتقد به صلح وآرامش میباشند. حکومت ترکیه زمانی که قادرنیست این نمادصلح وآزادی راتحمل نماید ،بدون تردید نخواهد توانست به غیرازجنگ وخانه خرابی حتی برای ترکها( که داعیه ی حمایت ازآنان رادارد) دستاورد دیگری داشته باشد.
امروزه درپیش گرفتن سیاست زوروتهدید برعلیه لیلا زانا وهم فکرانش درحقیقت به مفهوم به مخاطره افکندن صلح وهمزیستی
آمیز به شمارمیرود. لیلا زانا باوجود تحمل ده سال زندان ، ازافکارواندیشه های آزادی خواهانه وبشردوستانه اش دست برنداشته است و درموقعیتهای مناسب ،دربرابر پایمال شدن حقوق
مشروع خلق کردقدبرافراشته وهمواره درراستای صلح وآرامش و یکسانی فراخوان داده است. رژیم ترکیه با اشکال تراشی وایجاد
مانع درراه کاروفعالیتهای انساندوستانه لیلا زانا درواقع راه را
بربرقراری صلح وآرامش همزیستی مسالمت آمیز سد میکند. ماضمن
محکوم نمودن اعمال سیاستهای کمالیستی درقبال جنبشهای مدنی
واجتماعی شمال کردستان وازجمله لیلا زانا ،امیدواریم همه ی کردهاو مجامع کردی و خاصه رهبران جنوب کردستان ، جلال طالبانی ومسعودبارزانی ( که لیلا زانا درجریان برگزاری مراسم عید نوروز سال گذشته درآمد – دیاربکر) ازآنها به عنوان رهبران کردیادکرد) بطور واضح وشفاف ضمن محکوم نمودن این حکم ناروا،
ونیز دادگاه مربوطه ،مراکزدفاع ازحقوق بشر ومجامع مرتبط با آن راتحت فشارقرارداده تابه هرطریق ممکن که شده حکم صادره لغو
شده وزمینه ی آزادی لیلا زاناوهم فکرانش وهمچنین فعالیتهای
دوباره ی آنهارا فراهم گردد.برای آگاهی خواننده گان سایت
HELWIST.COM مختصری ازشرح حال این بانوی فعال ومبارز
را مرور میکنیم.
لیلا زانا درماه مه 1961 درشهرک " سلیفانی" ازتوابع شهر" آمد"
به دنیا آمد. همسراو " مهدی زانا" قبلا" شهردار " آمد" بود.
لیلا زانا درسال1991 به عنوان نماینده به عضویت پارلمان ترکیه درآمد. درآغازشروع به کارپارلمان وبه هنگام ادای سوگند قانونی
اوبه زبان کردی سوگند یاد کرد واین کارموجب خشم ونفرت ژنرالها
و شوونیستهای این کشورشدوبه همین جرم؟! سوگند به زبان کردی،
به ده سال زندان محکوم شد.بعدها ازطرف انجمن آسایش بین المللی به مثابه ( نمادزندانی وجدان) شناخته ومعرفی گردید.
اودرزندان کتابی به نام " از زندان " نوشته ومنتشرساخت. این بانوی مبارزوبشردوست پس ازرهایی از زندان بطور پیگیر مبارزات
مدنی خویش راادامه داده واینک درعرصه ی جهانی همچون یک مبارزحقوق بشری وصلح طلبی شجاع شناخته شده است. لیلا زانا تاکنون موفق به دریافت جوایز متعدد جهانی درزمینه ی دفاع ازحقوق بشر وبه خاطرفعالیتهای مدنی وصلح طلبی ، گشته است.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1387ساعت 11:29  توسط ریوار که لهور  |  7 نظر

وه نام خۆدا‌ێ بێ وێنه

ی. ئیلامی

نوَساێن وه زوان کوردی ئه ڕا قسه کردن ئوول هه م وڵاتیه یل، هه ر چه ن شه ل و کۆت!، ژه نو‌سان وه زوان فارسی بێ گوومان بێتره! له ئێ به ێنه هه م، نویسان وه زوان ره سمی کوردی خاس تر و وه جی تره، وه ڵێ وه ده لیله یل رووشن! ک قۆرس ترینێ نه زانسن خه یلێ چێشته یل له زوان کوردی ره سمیه! م وه ئێ زاراوه ێ ناسریا وه نام \"کوردی خۆارن یا جنوبی\" ک شامڵ: که لهوری، گۆرانی، فه یلی یا پا ڵه وی (نوَسان م یه ئێره- ده، یه، له ئو ژه، هه ر چووار، له ئیلام وه کار چن)، لکی ئو حه تا لووری ئوستان لوورسان بووگ (ک ئختڵافێان چه ن کلیمه ئو سه رف چه ن واژه س! شاێه د نام سه رجه م \"گۆرانی\" یه جی نØ!
�م \"کوردی خۆارێن\" بێتر بووگ!) ئو زوان قسه کردن جه ما عه ت فره ێ له کورده یل ئوستانه یل کرماشان، ئیلام، خانه قین ئو شاره یلێ جوور جه سان، به دره، زۆرباتیه‌، کۆت، عه لی ‌غه ربی و عه لی شه ر قی و ... ئو فه یلیه یل عراق ئو ‌فێشتر به غدا (ئه سڵه ن ئیلامی)- ک خوه ێان ماجراێ دێرن، هه وه ئێ جووره شاره یلێ له ئوستان لوورسانه؛ وه چه ن کلیمه ێ ده س و پا شکیا ! هام له خزمه تتدان.

چه ن سوئاڵ (پرسیار) دێرم! ئیمه ێ کورد هایم له فێر چه؟! ملله تمان چه خوازن؟ کار وه ده سه یل چ له حوکومه ت کوردی، چ حزبه یل کوردی له وڵاته یلێ ک کورده یل ژێر ده سن، هانه فێر چه؟! ملله تمان له چووار پارچه ێ کوردستان وه ل یه کا چوَنن؟ حزبه یلمان وه گه رد یه ک تر چوَنن؟! حزبه یل ئول مه ردم چوَنن؟! حوکومه ت کوردی وه ل مه ردووم له چووار به ش کوردستان ئو وه ل حزبه یل کوردی چوَنه؟! رووشن فکریلمان وه ل یه ک چوَ هام و شوو دێرن؟! وه یه ێ کڵام، گله گله ی خڵک کورد جیا له مه قام و پۆستێان وه ل یه ک چَونن؟

پێش له ئه وه ک بچیم وه سه ر وه خت باس کردن ئه و پرسیاره یله وه جیا جیا، پێش وتارێ گه ن نیه! کولێمان وه خاسیه مه زانیم ک ئیمه ی کورد له یه ک ریشگ ئو یه ێ بنه تویمیم. زوان و فه ر هه نگ مۆشته ره کمان شات رووشنێ ئرا راسی یه سه، ک ئه ڵبه ت فێشتر ئیمه خه وه ر دێریم ک ئڕا مه سه ڵه ن قسه کردن ئیمه له خوار کوردستان جگێ عه وه ز بویه ئو کلیمه یلمان بوَچگڵه ێ! شی تر و یا ژه بن له به ێن چێنه؛ ک من خوه م هه ئێنگه مه وَ نم ک چوَ که لیمه یل کوردیمان ئو شێوه ێ قسه کردنمان جیێان وه که لیمه یل ئو شێوه ێ فارسی مه ێه ن؛ هه ر ئه و جوره ک له تورکیه ئه سه ر و شوون زوان تورکی له ناوێ زوان!
کوردی دیاره. له سوریه و عراق هه م هه وه ئێ چوَ نه هه ر چه ن له عێراق که متره! هه ئێ یه ێ چێشته، یعنێ زووان موشته ره ک، ده لیلێ به سه ک ئڕا ره سین وه هه ده فه یل جوور یه کمان- ک چێشتێ نیه بێجگه له سه ر به رزی ملله تێ کورد له کول رێ و ره وشتێ، هه ر کام له ئیمه وه ده سه ڵات و تواناێ خوه ێ، ته قلا بکه یم.
ئێنگه بچیم وه سه ر وه خت سوئاله یل بانن ئو باسه یل نزیک وه ئه وانه!
به ش یه کم! (خڵک!): خێڵ گه پێ (گه وراێ) مه ردممان چه خوازن ئو کام چێشت ئڕاێان گرانه؟! فێشتر ئیمه ئاگایم و مه زانیم که سێ ک ورسی بووگ، وه ر ژه هه ر چێشتێ تر، ها له فێر سێر کردن زگێ! بێسوادی ئو نازانی هه م ده ردێگه ک دوَێ وه چه م هه ئه و مه ردمه مه چو. وه داخه و، گه ل زێاتر ملله ت کورد، هه ر دوگ ئێ ناخوه شییه یله یعنێ هه ژاری و وه دوما که فتن له لاێ ‌علم و زانسن، دێریم. بێ تارف با یه د بوشم ک مه ردم چووار پارچه ێ کوردستان یه ێ دوَر که فتن ئو جیا یی خه مبارێ! له یه ک دێریم ک علله تێان فره س، له به ش بوَن ژه به ێن چه ن وڵات ئو زوولم و زور ئه و حو کو مه ته یل زاڵمه له سه Ø!
± ملله تمان، مه زهه ب و چێشته یل تر، تا ره سێ وه خوه مان و تاوان بار بوَنمان! ئڕا هه ر که گ جگێ زووم بکه ێ له سه ر ئێ چێشته‌ رووشن بوگ ک چمانێ کوردستان بانن ئو ئیمه ێ خوارن هه له ئه وڵا له یه ک جیا بویمنه!! چێشتێ که له واقع نادوورسه. ئێ جیای زاهریه یه ێ واقعیه ت دیاریه ک نمه توَنیم وه راحتی وه لا بنه یمه ێ. یه ێ نێروێ له ده یشتا لازمه ک شه کانن و ته کانێ به ێ وه ئێ وساێنه‌، ک شا ێه د گران ترین ده رد ملله تمانه! ئێ کاره یه سه ر شان کیه؟! کۆلێمان! باێه د ته قلا بکه یم ئو له ئێ به ێنه دیاره ک رووشن هوَره یل، کار وه ده سه یل ئو حو کو مه ت داره یل ملله تمان فره تر له ب!
غه ێران وه زیفه یان گران و سه ینه. و!
ه داØ
�ه و، فره له ئێ که سه یله، خوه ێان له نام جه نگ قودره ت و مه قام مه نینه و یه ێ ئا ێه م عاقل شک که ێ له هه ده فێان ک ئایا وه خاتر مه ردم ژێرده س کورده یا چێشته یل تر!؟ کورده یل خوارن هوَچ! هوا وخوا ئو ته وه جو که ر دیاریێ نه ێرن! فره له زورداریل مه ردمێان له ئوان دوَره و که فتنه ئو یا دانه سه و لوو فارسه یل یا هان له فێر ژیان و خوه ش گۆزه رانی خوێان! له لاێ تره و، گه ل تر کورد ک حزب و دار و ده سه یلێ دێرن ئو وه زاهر په رچه م دار کوردیاتین، هه م که م وه ئه وانه هوَر و ته وه جو دێرن؛ ئڕا دیاری وه کاناڵه یل ستڵاێ کوردی بنوورن! هه ر کام ژه ئه و کاناڵه یله ک واز که ید نه !
مه وَنید ک حه تا ئڕا ته مه سق! هه م بویه ساڵێ یه ک پرووگرام! وه زاراوه ێ کوردی خوارن (جنوبی) په خش بووگ غه ێر ژه چه ن گورانی و مۆسیقا! کاناڵ کوردی که له ماڵ واز که یم بغه ێر ژه گورانی و هه ڵپه ڕگه که سێ ته ماشا نمه که ێ چێشته یل تر بێجگه یه ک یا دوو نه فه ر! چوَن له بێشتر کلیمه یل شی نه وَ کوردی نه مه ره سنه و! هه ر چه ن ریشگ کلیمه یه کیگه و وه ختێ خاس تاقی که ی ئو ره سیده و، جگێ وه خوه د خه نید! تا وه ختێ ژه ئێ چێشته یله هه س ئتحاد کورده یل دوروه! بی شک مه نزورم یه نیه که هه ر که یه ێ ساز ئه را خوێ بژه نێ! نه! یه یه ک رێ رووشن ئڕا ره سین وه وه حده ت و یه ک گرتنه. وه ختێ !
مه ردم ئوستانه یل ئیلام و کرماشان Ú!
© زوا
نێان وه علته یل معلوم گوَریایه وه ره و فارسی، مه یوَ نن ک کلیمه یل شی نه کریا و گران کوردی ئو له هجه یل خاس کورده یل بان و ناو راس (باشوور و باکوور)، ئه رایان سه خته! بێ گۆمان مه چن وه ره و لاێ زوان فارسی ک ته بلیغاتێ هه م فره فره س. په س وه قسه کردن ئو وتنه یلێ جوور یه ک کرماشان شار گه وراێ کورده و ... مۆشکلێ حه ل نیو. بنیشیم ئو فکرۆ بکه یم که چوَ بایه د له روَ مه ردم کورد له کول جی کوردستان ئه سه ر بنه یم، خوه مان له ناو کڕ (هێڵ) خوه مان دۆرس کردێ زندان نه که یم ئو هه ئه و ده رد گران وه جی مه نین یه لاێ علم، زانستن و به سیان مه غز! وه ل هوَره یل خراو و باتڵ پێشن، Ø!
�ائس نه وگ ک ملله تمان له یه فێشتر له یه ک دوَره و بکه فن.
به ش دووێم! (رووشن فکره یل کورد): وه راسی جی شانازیه ک له ئێ لاوه یعنێ له لاێ رووشنبیره یل کورد، یه ک گرتنه وه ێ شاێان وتنێ شروع بوَیه هه ر له کاته یل زوَین! ئو ئه گه ر قراره یه ێ کارێ ئڕا سه ر جه م ملله ت کورد بکرێ، جیا له یه ک وه کام زاراوه قسه که ن و یا نیشته جاێ کام کوره ئاوادی! له کام وڵات کوردین، بێ شک هه ئێ رووشن بیره یله نه. له لاێ فێر کران زانست (خوێندکاران) له ئێران ئێنگه، وه خوشی و سه ر به رزی باید بوشم ک یک گرتنه وه ێ خاسێ وه ڕێ که فتێه. له ئێ ڵاوه، وه داخه و، جمع که مێ له کورده یل وه زاهر \"رووشنبیر\" حه تا له قسه و باسه یلێان بوو خوه شێ وه لوَت نمه ڕ!
ه سێ! بوچگ دین ئو کپ کردن فه زا وجا، شاێه د گه پترین ناخوه شی ملله ت کورد له رێ ره سین وه یه ک گرتن ئو ئتحاده. تا ئیمه فکرمان وازتر نه که یم ئو بێجگه ر خوه مان ئو نزیکانمان که سه یل تریش نه وَ نیم، تا نه ڕه سیم وه ئو پله ک هوَیچ جاێ له کوردستان حه تا ئابادی خراوه ێ فه رخێ نێاشتۆ ئه ڕامان له ئێ لاوه ک کوردن- ئه لبه ت ئه گه ر ده م له کوردیاتیه و مه ده یم، وه نه زه ر م ئه وسا قسه له کوردیاتی نه که یم بێتره هه ر چه ن ئا گا له ئه وه هه یم ک به ڵکم له وه خته یلێ لازم بووگ ک ئیمه خوه مان مه حدود بکه یم!. کۆل و کۆل وڕ!، ته مام دڵ سزیایل ملله ت مه زڵووم کورد، وه راسی لازمه Ú!
© ده س وه ده س یه ک بێه ن، ئختلاف فکر!
ه یل
بوَچک ئو بێ خاسی و نه ف، بنه ن ئه و لا ئو یه بزانن ک ئومێد ملله تێ وه ئه وانه س! ئومێد فره که س، له ئه و زاڕو یا مناڵه که هێمان وه دی ناتێه، ئه و مۆحه سڵه ک نمه زانێ زاڵمه یل دێرن چه وه سه ر زوان و هوو یه تێ دیارن، ئه و کشت و کاڵ که ر (کشاوه رز) و کارگه ره ک له ژێر ستم سه رما یه و زور داره یل هرووش (هوَڕد) بویه، ئه و دوت و ژنه که چاوه ڕێ موحه به ت و ئازادین و هزاران که س تر!
به ش سێم! (حزبه یل کوردی): حزبه یل کوردی له چووار پارچه ێ کوردستان شوون و سابقه ێ مو ته غه یرێ دێرن. حزبه یل هێزگردێ له نام ئێران تا چه ن ساڵ پێش ئه و جووره ک دیاره، زێاد مۆشکڵ ریشگ دارێ وه ل یه کا نێاشتنه ئو ئێنگه هه م خوه شبه ختانه شه ڕ و مرا فه ێ گه نێ ئوه ل یه ک نه ێرن! ولێ وه داخه و، ئڕا چێشته یلێ بێ خوود ئو تا حه دێ نا دیاری، که فتنه وه گیان یه ک. یه ێ ئا یه م عاقل و بێ تره ف ک له دوَیره و ئێ جیا بوین و چوَیچیان حزبه یل کوردیه وه چاوه موَینێ شاێه د ته خسیرێ نێاشتۆ ئه گه ر فکر بکه ێ ک ئێ حزبه یله ئو ده س وه کاره یلێان هان وه فکر قۆدره ت و پۆست تا وه فکر ملله ت!
کورد بوَین! وه راسی ک ده رد گرانێگه وختێ که سێ مه شنه وێ یا موَینێ ک تا چه ن وه خت پێش له کوردستان عراق دوو حزب کوردی عمده که فتنه وه گیان یه ک ئو برا کوشی! هه ر چه ن وه خوه شی ئه لان ئه و گه نی و دووژمنیه یله نیانه ئه و لا! یا حزبه یل کوردی ئێرانێ! چه ن وه خت یه ێ جار جه نگ و مرافێانه. یه نیشانه ێ چه س؟! خڵک کورد چ دیدێ وه یانه دۆرۆس که ن وه ختێ دوینن ک وێنه و قاپ عه کس \"پێشوا قازی مو حه ممه د\" هێز دانه وه بان سه ر، وه لێ وه ڕێ و ره وش ئه وی ئو هزاران شه هید تر ڕێ ئازادی خڵک کورد- که هه یه ئێ زمانه و روژه یله وه ده س زاڵمه یل له کوه یل وڵاتمان بێ خاوون و بێ که س وه!
ده م گووله و تیکه تیکه مه ون، نمه چ!
ن؟ ئØ
�یا یانه ک وه ل خوه یان مرافه و دۆژمنی دێرن توَنن رێناس و رێبه ر ملله تێان بوون؟ جووراجوور بوَین فکر یه ێ چێشت عادی و قه بوول کریایێگه ئو که سێگیش مۆخالف فره بوَن حزب و مرام و مه سڵه که یلێان نیه، وه لێ له ئێ ده ور و زمانه ک ئیمه ێ کورد هالی و هێمان سه ر به خۆ نه یوَمنه ئو بایه د وه گیان و دڵ ته قلا و کوشینمان ئڕا سه ر به رزی و ره سین وه سه ر وه خووی ملله تمان بووگ، شه ڕ و مرافه و دۆژمنی له به ێن هه ر کوومه و ده سه و حه تا گله گله ێ ئیمه ته نیا دوَێ وه چاو خوه مان چو‌ ئو گه ن خوازه یل ملله ت کورد شاد و خوه شحاڵه و که ێ. \"عه بدوللا ئوجاڵان\" له زندانه و، فریاێ! دۆ!
ژمنی وه ل حوکومه ت کوردستان و حزبه یل تر کوردی مه ده ێ! وه کام ده لیل؟! له ئه و لاو یه ێ حزب تر جوواو تون و گه نێ پێشکه ش وه ئوجاڵان که ێ! دووجاره هه م شا ێه د ته خسیر فره له مه ردم نه وگ ک وه بڕێ له یانه به د بین بۆن. جیا له هه ر نێه ت و چێشته یل تر که له فکر ئێ حزبه یل کوردیه هه س، بێ گوومان له گران ترین چێشت ک ره سین ملله ت کورد وه حه قێان ئو سه ر وه خۆییه، هام ڕه ێن. به نا وه یه، بان کولێدان ده س وه ده س یه ک بێه ن، تا ئه وه ل حه قمان بگریم دۆماێ ئه وه جه نگ و مرافه له سه ڕ ئه و چێشته یله بکه ن!
وه ئه ما چه ن قسه یش وه ل حزبه یل کوردی کورده یل نام حه ریم ئێران. ئێ جووره ک دیاره چمان یانه هانه حاڵه ت گه ن دوَر گردن و ئنزواێ خه مبارێ! و شاێه د هه یه، ده لیل عمده ێ شه ڕ و مرافه یلێان وه ل یکا بووگ. ئحسا س که م ک ته قلا و موبارزه یان چوَ ئه وسا قوورس و بتۆ نیه. شایه د خوه دان هه م بزانین ئو ئه گر نیه زانین! یه له م بشنه ون! که حکوومه ت کومارێ ئسلامی ئێران، کول! کار وه ده سه یل حزبه یل کوردی وه هوَچ! حه ساو نیه که ێ! ئو چاوه ڕێ هه م نه ون ک یه ێ روژێ ئه وانه بان و داوا له ئوَه بکه ن ک بفه رمان یه کوردستانه له خزمه تتدان! ئی حکوومه ته له حکوومه ت پاڵه وی گه نتر و Ø!
�راو تره، ک خوه دان هه م یه خاس زانین. وه حه ساو کردن یه یشه، هه م ئیمه نه بایه د خوه مان دوَر بگریم له ئێ حکوومه ته! تونیم نامه کل بکه یم! ئه ڕا سه ره یل حۆ کۆمه ت، وه نه زه ره یلمان موته عا دڵ تر بکه یم و چێشته یل ترێش ک خوه دان بێتر زانین. له لاێ ترو حه تا ده س وه دامان ئه مریکا بوَن ئڕا یه ک حکوومه ت زوولم و زور ئسلامی ئێران لا ده ێ! عار و عه ێب نیه، ئه ڵبه ت وه نه زر من! له لاێ ترێش مه ردم ئو ئه سه ر نیان له روَیان گران تر و مووهم تره له یانه! چوَن خوه دان هه م وه خاسی مه زانین ک بێ پێشتیبانی مه ردم نیه توَنین کارێ ئه ڕا ئه وانه بکه ین! ئو جوورێ ک دیاره، همه یش!
خوه دان مه حدود وه ئوستان کوردستاÙ!
† کرد
ینه ئو دی هوَچ! ئه را دیاری، تلفزیونه یلدان هه م زیاد دید واز و ته وه جۆ فره ێ وه کورده یل خوارن نه ێرن! ئو وه راسی حه تا تووز چاو بوَچگێ وه کورده یل خوارن هه م نه ێرین! وه یه هه م ناکوکی تر له لای ئوَه ئو حزبه یلدانه. خوود مه حدود کردن وه ئوستان کوردستان ئێران ئو ته نیا نام کرماشان و ئیلام بردن- ک شایه د علله ت عمده ێ یه بۆ ک له ئێ خڵکه که سان فره ێ له نام حزبه یلدان نین، نا خوه شی تر ئێ حزبه یله سه. وه یه قین ئوَشم ک ده نگ هۆ نه رمه ندیل سه ربه رز کورد ئو فێشتر هه ساره یلێ جوور نا سر ره زازی (ک له جاێ ئوَشێ: \"هوَچ کوره دهێ له کوردستان بۆ ئیمه جیا واتی و ته وفیØ!
�ێ نیه، هه مۆ هه ر کوردستانه ...\")، نه مر مه رزیه ێ فه ریقی، شوان په روه ر، قادر ئلیاسی و ... ک ئه ڕا کوول کورستان خوه نن نه یه ک وڵات دیاری! له ده نگ همه فره به رز تره! خوه دان له هێلێ ک خوه دان کیشاینه وه ده ور خوه دان جیا و ره ها بکه ن! ئو ئڕا ئارمان مووشترک، ک چێشتێ نیه غه ێر له ته قلا کردن ئڕا ملله تێ کورد ئو گرتن حقۆقێان، یه ک بگریم هه م حزبه یل کوردی له چووار به ش کوردستان- ک یه ک تر نه کووتن، شه ڕ و دووژمنی بیلن ئڕا دۆمای پیرووزی! ئو نه چوَچن (ته جزیه نه وون) ک وه ئێ کاره یله ته نیا گه ن خوازه یل ملله تمان خوه شحاله و که ین. ئوسا ئیمه هه م له سه ر شان خوه مان !
زانیم که ئوَه بنه یم ئه و بان سه رمØ!
�ن!
به ش چووارم! (حوکومه ت کوردی) : چێشتێ ک ئیمه له دوَره و موَینم (له روژنا مه یل، سایته یل ئینترنتی، تلفزیونه یل کوردی له کوردستان عراق و ...) یه سه که سه ره یل کوردیا تی له عراق، وه هه ر علله تێ ک هه س، دووجاره خوه یان له ناو هێلێ به سیاێ زندانی کردنه! کولێمان ژه یه ئاگایم ک ته جره به ێ سه ربه خوی له کوردستان عراق چێشت که مێ نیه ئو هه ر توون چێنێ شاێه د بائس نابوودی ئێ حه ره که ته بووگ. چوَن ک وه راسی له ناو گورگه یل هوَچ نه ناسێ! که فتیمه. له لاێ ترو، م خوه م ئحساس که م که قودره ت بویه وه بڵاێ گه نێ ئڕا سه ره یل کوردیا تی له ئوره. ئڕا دیاری، بنوورن وه \"جه ڵاڵ تاÙ!
�بانی\" سه رێ دو له ت عێراق. یه ک وه ئونوان ره یس جومهور عراق له سه ر شانێه ک کوول عراق وه یه ێ چاو بوَنێ! چێشت دوروسێگه وه لێ ئه و جوره ک دیاره چمان پوست و مه قام له هویر کاک جه ڵاڵه و بردێه ک یه ێ پیا ێ کوردێگه ک تا دویه که له کویه یل کوردستان پێشمه رگه ێ ڕێ ئازادی و سه ربه رزی ملله ت کورد بوَیه! ئو ئێنگه دێرێ به ر زد پێشمه رگه یل کورد ک بێ که س و بێ خاوون له کویه ل کوردستان له هه ر چووار پارچه ێ، وه گووناێ ئازادی و حه ق خوازین شه هید مه ون!- وه حوکومه ته یل ناخوه ش ئو موسته بد ئێران و تورکیه ده س برای و دووسی دریژا که ێ! جگێ فێشتر وه هووش بوَیمن! م وه ئونوان یÙ!
‡ ێ کورد له خوار کوردستان، له سه ره !
یل کÙ
�ردیاتی له عراق ئو بێشتر حوکومه ت حه ریم کوردستان خوازم ک له توانای هه ر چه ن بوچگێ ک وه ده س ها وردنه، زێاترین ئستفاده بکن! ئرا یه ک گرتن ئو ئتحاد کولێ ملله ت کورد، نه ته نیا کوردستان عراق.

به ش په نجم (چه بکه یم): وه نه زرێ من، ته نیا ده رمان به دبه ختیه یل ملله ت کورد له کوول باوه تێ، یه ک گرتن ئو له نهاێه ت ره سین وه سه ربه خوی و ته شکیل حوکومه ت کوردیه. له ئێ ڕێه باێه د کولێمان ده س وه ده س یه ک بێه یم! خڵک له کوول چێشت تر وه زن سه ین ترێ دێرێ! ته قلا بکه یم ک پێش له هه ر چێشت تر مه ردم چووار به ش کوردستان وه یه ک نزیک تر بکه یم. خوه مان له حه ڵقه ێ ته نگ بوَچگ نوورسن نجات به یم! وه کوول جاێ ده کوردستان وه یه ک جوور بنوریم! حزبه یلمان شه ڕ و دووژمنی بنه ن ئه و لا! قودره ت ئو مه قام وه هوَچگه نه مه نێه، دوو روژ دونیا مه گوزه رێ! وه\" قازی موحه مه د\" بنÙ!
�وریم! ئێ قره هه م بێ خود بت دوروس نه که یم له هوَچ که س! رووشن بیره یلمان زێاتر له زوَ، ده س بێه ن وه ده س یه ک! پیرووزی فره دوَر نیه.

(دوو چێشت بوَچگڵه له باره ێ ئێ شێوه نویسان منه یه ئێره شاێان باسه! یه کێ یه سه ک \"کوردیل خووارن\" یه ێ کلیمه ێ دیرن ک جور Ö یا ü له بازێ وڵاته یل ئوروپائی ته له فوز بود ئو له کوردی وه شێوه ێ \"وَ\" مه نوَسرێ. دووم یه سه که \"ێ\" ک له جی کسره (حه رف ژێر) له فارسی نویسرێ، ئه ده بیه یل کورد خووارن ژه ێ ئستفاده نیه کن. هه ر چه ن، چه ن شێوه ێ جیا ئه ڕا نوَیسان کوردی قابل قه بوول نیه، وه لێ م فکر که م ک ئه ڕا ئه سه ر نیاێن فێشتر له روَێ کورده یل خوارن یه ئێ زمانه! یه لازمه هه ر چه ن به س نیه!)

نۆروز سال 2708 کوردی، ئیلام

 

http://www.rojhelat.nu/index.php?id=3459

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم فروردین 1387ساعت 17:43  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید


بژی گریلا و خه‌لکی خۆڕاگر
له‌ شاخ و شاردا هه‌ڵده‌که‌ن ئاگر
سه‌رمایه‌ی ژیانیان ته‌نیا گیانیانه‌
دایده‌نێن له‌ سه‌ر ئه‌م نیشتمانه‌

بژی کۆتری قه‌فه‌س ئیمراڵی
دژی نیزامی تورکی که‌ماڵی


ده‌ڕژێنه‌ شه‌قام به‌ جۆش و خرۆش
به‌رابه‌ر پۆلیس تورکی شه‌ڕ فرۆش
به‌ ده‌نگ به‌رز له‌ ئاست کۆنه‌ په‌ره‌ستان
گشت هاوار ده‌که‌ن بژی کوردستان

بژی کۆتری قه‌فه‌س ئیمراڵی
دژی نیزامی تورکی که‌ماڵی

شه‌هید تۆ پردی ڕێگای نجاتی
ڕێنیشانده‌ری ڕۆڵه‌ی خه‌باتی
شه‌هید تاماوم ناوت ون ناکه‌م
ڕێگات ڕێگامه‌ و پشتم تا ناکه‌م

بژی کۆتری قه‌فه‌س ئیمراڵی
دژی نیزامی تورکی که‌ماڵی

ده‌با ناحه‌زان ببن دڵنیا
ته‌نیا له‌ قه‌ندیل نیه‌ گریلا
پرش و بڵاون له‌ هه‌موو دونیا
به‌ کوێری چاوی ڕژیم تورکیا

بژی کۆتری قه‌فه‌س ئیمراڵی
دژی نیزامی تورکی که‌ماڵی

هانده‌ر نێرژی -- وڵاتی سوید
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم فروردین 1387ساعت 17:39  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

بریار  وابوو

 

ئاکتۆره کان

به پیێ شانۆ،له سه ر میرات

یه کتر بکوژن!

ماوه یه ک بوو

هه موو شه وێ

کاره ساتی براکوژی

دووپات ئه بوو!

پا‌ڵه وانی شانۆ هه ستا

به پێچه وانه ی ریژیسۆر

به ره و لای چه پ که وته ریگه

هاواریان کرد ......

شانۆ نامه که تیک مه ده

به ره و لای راست بگه ڕێوه

له پشته وه په لاماری براکه ت به !

پا‌ڵه وانی شانۆ به ‌ڵام

ده ستی دایه تفنه گه که ی

به ده ست و برد

ماوه ی نقه ی  به که س نه دا

به ره و شانۆ نووس و کارگێڕ

ده سڕیژی کرد .

جه لال مه له کشا

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم فروردین 1387ساعت 10:44  توسط ریوار که لهور  |  2 نظر

ئه‌گه‌ر هاتی   وه‌ک بارانێک له‌پایزدا                             لێم بباره   ته‌پوتۆزی    سه‌ر دره‌خته‌ بێ گه‌ڵاکان   ڕابماڵه   ئه‌گه‌رهاتی   به‌هێوشی له‌سه‌ر که‌ناری   ئه‌م دڵه‌م                له‌نگه‌ر بگره   نه‌کا له‌قوڵایی دڵما   بزر ببی   ئه‌گه‌ر وون بویت   هیچ که‌س نیه   هانا بۆ ڕزگاربوون به‌ریت   چونکه‌ دڵم   زه‌ریایه‌که                 له‌ خۆشه‌ویستی ودڵداری   به‌هه‌شتێکه

                    له‌ئێواران و له‌ جوانی

http://shamola.blogfa.com
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم فروردین 1387ساعت 16:40  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

به قلم ارنستو چه گوارا:

 
foto01 
کار کردن دیگر متضمن آن نیست که بخشی از وجود فرد ،به شکل نیروی کار فروخته شده به غیر واگذار شود که دیگر به او تعلق ندارد بلکه کار عرصه ای می شود برای تجلی وجود خود انسان ،ادای سهمی می شود به زندگانی مشترکی که فرد انعکاس خویشتن را در آن می بیند و بالاخره این که کار به معنای انجام وظیفه ی اجتماعی فرد در می آید .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386ساعت 16:22  توسط ریوار که لهور  |  2 نظر

ڕوژهلات نیوز - تهران:
بنا به‌ گزارشات رسیده‌ یکی از گریلاهای حزب کارگران کردستان PKK به‌ نام " متین ارجان " از اهالی شمال کردستان که‌ در طی سالهای گذشته‌ به‌ اتهام فعالیت و تبلیغات برای حزب خود دستگیر و در زندان اوین تهران در بند 201 شکنجه‌ شده‌ بود، در زندان زیر شکنجه‌ زبان خود را با فشار فک و دندانهای خود قطع کرده‌ است.

متین ارجان همچنین به‌ ده‌ سال زندان محکوم شده‌ و همکنون در زندان اوین در سالن شماره‌ 10 زندان هشتم به‌ سر میبرد.

از سوی دیگر در حالیکه‌ تعداد زیادی از سربازان ترک به‌ داخل خاک ایران آمده‌ و با همکاری ارتش و سپاه ایران در منطقه‌ی کلارش در صدد یورش آوردن به‌ گریلاهای کرد میباشند، دولت ایران در راستای خوش خدمتی به‌ دولت فاشیستی و انکارگرای ترک ، سه‌ تن از اعضای PKK را از طریق مرز سرو ارومیه‌ به‌ دولت ترکیه‌ تحویل داده‌ است.
این سه‌ تن به‌ نامهای :
1. ڕۆژان توغان، اهل شهر جۆڵه‌مێرگ
2. کولسوم شنجی، اهل شهر سێرت
3. ایوب چلیک، اهل شهر دیار‌بکر

این سه‌ تن قبلآ به‌ مدت زیادی در زندانهای ایران تحت فشار و شکنجه‌ بوده‌اند و همکنون توسط سازمان میت ترکیه‌ و پلیس ترک در جولمرگ تحت شکنجه‌ و فشار میباشند...

از سوی دیگر تعدادی از اسرای PKK از جمله‌ هوال علی و هوال احمد نیز در زندان ارومیه‌ همچنان در بازداشتگاههای اداره‌ی اطلاعات تحت شکنجه‌ و فشار میباشند
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386ساعت 16:19  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

www.sedaeazadi.se

زن برای رهایش صدها سال است در خشن ترین نظامهای حاکم مانند سرمایه داری و در خشن ترین فرهنگهای حاکم یعنی جو مرد سالاری ، مبارزه کرده است. مبارزه ای که او را آب دیده تر و جسور تر بار آورده است. دفاع از حقوق زن نه تنها مساله ای سیاسی بلکه مساله ای اخلاقی و انسانی است. انسانی که در جامعه بشری به خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار می گیرد نشان دهنده سطح اخلاقیات مردان آن جامعه است. چه بسا نابرابری جنسی در جامعه تنها دلیلش مرد نیست بلکه نظامهای سیاسی حاکم بر جامعه نقش اساسی را در بست و ادامه این تبعیض، دارند. مثلآ نظام سرمایه داری به خاطر ماهیت اقتصادیش احتیاج به پایین نگه داشتن حقوق مادی و انسانی زنها در جوامع مختلفش را دارد. زن در جامعه اروپا در مرفه ترین جوامع آن به شیوه های مختلف مورد تبعیض قرار می گیرد. برای نمونه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری اروپایی هنوز تقسیم کار و نقش زن و مرد در محیط خانه بر اساس سنت و آداب و رسوم پیش برده می شود. این شیوه در قسمتهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا، اسپانیا خود را خشن تر نشان می دهد. در این کشور ها بطور متوسط زنان 4 برابر مردان کار خانگی را بر عهده دارند و در مقایسه با کشور سوئد می توان گفت که مردان یک سوم کار خانه را بر عهده دارند. این یک سوم کار مرد را هم می توان به این شیوه تعریف کرد که مرد تنها کارهای تکنیکی خانه را نجام میدهد مثلآ اگر "در" یا میز احتیاج به تعمیر داشت، اگر چرخ ماشین احتیاج به عوض کردن داشت، اگر قسمتی از خانه احتیاج به تعمیر داشت، مرد وارد عمل می شود و در عوض کار غذا درست کردن، لباس شستن، اتو کردن، نگهداری از بچه و غیره بر عهده زنان است. و این در حالی صورت می گیرد که زن هم مانند مرد خارج از خانه کار می کند. بر طبق سنجش در اتحادیه اروپا گفته می شود که 80 درصد زنان در این کشورها روزانه غذا درست می کنند اما فقط یک سوم از مردها خود را به اجاق گاز به منظور درست کردن غذا، نزدیک می کنند. . نمونه های زیاد دیگر هم در ارتباط با تبعیض زنان در محیط کار وجود دارد مثلآ با وجود اینکه زنان و مردان ساعت کار های مساوی دارند اما زنان به طور میانگین 15 درصد کمتر از مردان حقوق می گیرند.

زن در جوامع آمریکایی نیز به شیوه خشن تری مورد تبعیض قرار می گیرد و زن در جامعه ایران نیز به شیوه ای وحشیانه و غیر انسانی از دو دیدگاه مورد تبعیض جنسی، حقوقی، مادی و غیره قرار می گیرد. یکی نظام حاکم سرمایه داری بر این کشور و دیگری مذهب و فرهنگ ارتجاعی حاکم بر جو سیاسی ایران، زن را به مثابه ابزار نازل تولید و ملک مرد، مورد سو استفاده قرار می هد. جمهوری اسلامی تنها یورش و سرکوب خود را متوجه خواستهای سیاسی مخالف خود نکرد بلکه ماشه های تفنگ، طنابهای اعدام و سنگهای سنگسار خود را متوجه خواستهای انسانی زنها یعنی آن نیمه دیگر پنهان جامعه ایران کرد. زنان ایران دوشا دوش با مبارزان آزادیخواه در انقلاب 57 به کارزار راهی شدند. خون ریختند، شکنجه دیدند و تحقیر شدن تا به آزادی برسند اما پس از مدتی کوتاه با سر کار آمدن حکومت استبداد، زنان بشدت سرکوب شده و به گوشه خانه هایشان برای خانه داری و بردگی راهی شدند. تنها این سقف خانه ها نبود که زنان را از دیده ها پنهان می ساخت بلکه لایه ننگین "حجاب" این موجود زیبا را به دنیای تاریک خود کشاند

تنها رنج بی عدالتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست که بر دوش خواهران، مادران، دختران و زنان جامعه ماست بلکه رنج جنس دوم بودن و از "ما" مردان کمتر بودن را از طریق اهرمهای ارتجاعی مانند مذهب، سنت، آداب و رسوم و قومیت، بر این نیمه جامعه تحمیل کرده اند. نظام جهل و خرافه، نظام استبداد سرمایه داری جمهوری اسلامی "آزادی زنان را به گروگان" گرفته است و زندگی زنان را به جهنمی واقعی تبدیل کرده است. دفاع از حقوق زنان، دفاع از بخشی از انسانیت است که در طول تاریخ مردسالار، از روی جنسیتش و نه شایستگی هایش قضاوت شده است. بخاطر "زن" بودنش حق یکسان نداشته است. در طول تاریخ ایران زنان در هر طبقه و قشری که قرار داشته اند حتی در طبقات بالای جامعه به چشم "جنس دوم" و تحقیر، به آنها نگریسته شده است.

حتی زنانی که از رفاه درباری برخوردار بودند از تبعیض وحشتناک رهایی نداشتند. "تاج السلطنه" دختر مورد علاقه ی پدرش ناصرالدین شاه که در حرم شاهی بدنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود می نویسد:

"افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند، و صبح تا شام، در یک محبس ناامیدانه زندگی می کنند و دچار یک فشارهای سخت و بدبختی های ناگواری عمر می گذرانند ... در روزنامه ها می خوانند که: زنهای حقوق طلب، در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی می طلبند ... من خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این خانم های حقوق طلب را ببینم ، و به آنها بگویم: دروقتی که شما غرق در سعادت و شرافت، از حقوق خود دفاع می کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده اید، یک نظری به قطعه ی آسیا افکنده و تفحص کنید در خانه هایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه منحصر به یک درب است و آن درب توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیر قابل محکومیت، اغلب سر و دست شکسته، بعضی ها رنگ های زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، قسمی در تمام شبانروز منتظر و گریه کننده و باز می گفتم: این ها هم زن هستند، اینها هم انسان هستند، اینها هم همه قابل همه نوع احترام و ستایش هستند. ببینید که زندگانی اینها چه قسم می گذرد."

در لای این این جملات، نغمه تبعیض و ستم را می شود خواند. نغمه ای که گویای حال زنان ایران است که چه بسا حکومت ایران این وضعیت را بر زنان جامعه ما بد تر کرده است ولی خوشبختانه سطح آگاهی و درک زنان ایران نسبت به تاریخ گذشته ایران قابل ستایش است. آگاهیی که به آنان تشکل و مبارزه برای آزادی و برابری را آموخته است. آگاهیی که به آنها یاد داده است که همراه و با اتحاد با هم سرنوشتان کارگر و طبقات محروم جامعه آزادی شان میسر است. آگاهیی که به آنها یاد داده است که در اتحاد با مردان آزادیخواه به هدف خود می رسند. زمان به زنان یاد داد که از هر فرصتی برای بیان درک خود از وضعیت خود استفاده کنند. سال 1322 سالی بود که برای اولین بار زنان توانستند خودی نشان دهند. در این سال نشریه ای به نام "بیداری ما" منتشر شد. نجمه علوی که از بنیان گذاران این نشریه بود خواسته های زنان را در آن زمان اینچنین بیان نمود:
- سعی کنید تخصصی بیاموزید تا استقلال اقتصادی پیدا کنید
- با خرافات مبارزه کنید.
- زن ها را در امور سیاسی و اقتصادی شرکت دهید.
- استقلال اقتصادی زن ضامن شئون اجتماعی او است.
- تنها بیداری ملت می تواند مملکت ما را نجات بدهد
- زنان ایران! آزادی ایران در دست شماست
- مادران ایران! بخواهید که در سرنوشت مملکت خود دخالت داشته باشید.
اگر به این نکات مهم که 64 سال پیش بیان گر خواستهای جزیی زنان بود، نگاهی بیاندازید و دوباره آن را بخوانید در می یابید که هنوز برای زنان تازگی دارد. شعارهای مانند مبارزه با خرافه، استقلال اقتصادی و بیرون آمدن از وابستگی به مرد، تا زن آزاد نشود ایران آزاد نیست وغیره. جنبش سوسیالیستی بیش از صد سال است که برای آزادی و آگاه گری زنان در جهان مبارزه کرده است. همزمان با سرایت مارکسیزم به عنوان ایدئولوژی رهایی انسان از استثمار انسان بر انسان، زنان مبارزات خود را با این ایدئولوژی بسته اند. آگاه گری و شروع مبارزات زنان برای رسیدن به آزادی و برابری از تاثیرات همین ایدئولوژی بود و تاثیر این را در زمان حکومت طاغوتی نیز در تاریخ ایران ثبت شده است. از جمله کارهای مثبت زنان آگاه در دهه 30 شمسی این بود که مدارس "آکابر" را برای سواد آموزی زنان باز کردند. چون این زنان آگاه بر این امر واقف بودند که سواد پایه آگاهی است و اولین قدم، آگاهی زن در مورد شناسایی حقوقش است.
یکی دیگر از تاثیرات مارکسیزم و سوسیالیزم این بود که برای "اولین بار" در خاور میانه سازمانی به نام "کومله" سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران، زنان را برای رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی و برابری مسلح کرد. زمانی که در ایران و کردستان ارتجاع، زن و جنسیتش را مورد تمسخر و تبعیض قرار میداد، این سازمان زن را به عنوان یکی از منابع مهم حل مشکل زن وارد میدان مبارزه عملی ساخت. چون این سازمان می دانست آزادی انسانها بدون آزادی و برابری زنان میسر نیست. این سیاست کومله بعدها در قسمتهای دیگر ایران و آسیا، از جمله کشورهای عراق، ترکیه و غیره کوپی برداری شد و زن را وارد میدان مبارزاتی ساختند که نباید فراموش کرد که بعضی از این جریانها اهداف دیگری را در این رابطه تعقیب می کردند. مسلح کردن یا عضو گیری اخیر زنان در احزاب بورژوازی اپوزیسیون ایران به معنی اهمیت دادن به زنان برای احقاق حقوق آنها نیست بلکه در راستای محدود کردن در چهار چوب نظام فکری ارتجاعی و سرمایه داری آنها است. مثال برجسته همان کانونها و انجمنهای زنان در داخل ایران است که توسط جمهوری اسلامی اداره می شود و هدف اصلی این انجمنها محدود کردن و جلوگیری از مبارزات حق خواهانه زنان است و بدین وسیله زنان را در "مداری دایره وار" هدایت می کنند تا از "گلیم خود پایشان را دراز تر نکنند" و همین کار را هم احزاب بورژوازی و مرتجع دیگر با زنان انجام می دهند.

امروزه می توان شاهد مبارزات زنان ایرانی بود در عرصه اینترنت و اعتراضات علنی در داخل ایران. امروزه به آسانی می توان سایتهای و وبلاگهای بسیاری در مورد زنان را یافت که برای آزادی زن فعاالیت می کنند که از طریق خود زنها اداره می شوند و نوشته می شوند. این بزرگترین گامی است در عر نوین، در قلب حکومتی استبداد زده و عصر حجری. نقش و وجود فعال زنان در اینترنت و مبارزات علنی در داخل ایران مایه امید همه انسانهای رادیکال آزادیخواه است ونشان دهنده "زنده بودن" خواستهای رادیکال زنان است که با نشان دادن خود و خواست خود هر بار ترسی را به جان نحیف مرتجعان و مردسالاران چه در حکومت ایران و چه در میان اپوزسیون ایران، می اندازند. همه انسانهای آزادیخواه و برابر طلب وظیفه ای مهم را در ادبیات مبارزاتی خود باید داشته باشند و آن هم مبارزه برای آزادی و رهایی زنان از هر گونه سلطه فرهنگی، جنسی، اقتصادی وغیره است. بدون آزادی زن سوسیالیزم و کمونیزم امکان پذیر نیست و بدون سوسیالیزم و کمونیزم آزادی زن ممکن نیست. چون تنها در این نظامهاست که نابرابری ها به معنای "واقعی و عملی" برچیده خواهند شد. نظامی که انسان به معنای واقعی آن تعریف می شود و مساله تبعیض جنسی زن برای همیشه به زباله دان تاریخ ریخته می شود.


گیرم که شاخه های گل را شکستند، گیرم گلهایی را که دوست ندارند، زیر پایشان له کردند
با جوانه زندن ریشه گل چه خواهند کرد؟

زنده باد روز زن، زنده باد جنبش زنان آزادیخواه و مبارز
زنده باد هشت مارس روز جهانی زن

منصور پرستار
mansour_parastar@hotmail.com

2008-03-01

پا ورقی
- خاطرات تاج السلطنه. ص. 143 و 144
- ما هم در این خانه حقی داریم. نجمه علوی. ص. 70 و 7
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اسفند 1386ساعت 16:7  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

روژهلات ئینفو

 

گیرم که دست نوشته های ملت ما را
حریق جاهلیت و ندانستن از بین برده باشد
با آواز مادران پای گاهواره چه میکنید؟
"شهیار قنبری"

به: فرزاد کمانگر با زخم دوازده سال دوستی
بزرگمرد سلام " چاوه کانت ماچ ده که م ".
این روزها آنقدر سریع اتفاق می افتد که ادمی متحیر میماند : چقدر زود معنی و مفهوم کلما ت تغییر می کند فرزاد کمانگر معلم روستا و شهر که دلش برای چشمه ابادی تنگ میشود و دوست دارد تا فرصتی دست دهد تا در حلقه عمو زنجیرباف دختران مدرسه باشد و به انسانیت عشق میورزد به تروریست تبدیل میشود و حکم اعدام برایش صادر میکنند .

فرزاد گیان !
ما امروز در حال اموختن درسهای تازه هستیم ، درسهایی که تو از زندان به ما یاد میدهی .
حالا دیگر همه میدانند که تو برای کودکان معصوم و بیگناه " تیله کو " ، "ماراب" ، "شاهینی" و...
کتابخانه تدارک دیده ای و در روزگاری که همه امکانات ما یک سایت اینترنتی بوده و هست ندای مظلومیت
زنان ودختران و مردان ما را به گوش جهان رسانده ای و برای زندان گوهر دشت کرج کتابخانه ای تدارک دیده ای .
بزرگمرد ، تو تنها نیستی و اگر این معنای تروریسم است ، من هم تروریست هستم .
ما تنها نیستیم و تمام پاکی و صداقت بی شائبه ملتمان را داریم ، ملتی که میرود تا که نشان خود را بر بلندای انسانیت بنشاند و به جهان کور و کر بگوید که ما هم حق " حیات "داریم .
آینده از آن ماست و کودکان ما فردای سبزشان را مدیون تو هستند که تمام هستیت را صادقانه به انسان و انسانیت بخشیده ای .
ما میدانیم که اینجا آزادی وجود ندارد چرا که به قول روزا لوکزامبورگ " آزادی همواره دستکم آزادی کسی است که دیگرگونه می اندیشد . " و تو امروز آزادی را در زندان می جویی ، ...
سبز و جاری باش و "چاوه کانت ماچ ده که م".

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اسفند 1386ساعت 16:19  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

متن از : رازاور کرماشان

فرزاد نمی خواهم با تو احوال پرسی کنم . می خواهم از دغدغه هایت برایت
بنویسم از آن چیزهایی که همیشه دوست داشتی ،از آنهایی که آزارت می داد
؛از مردم وبرای مردم از وطن وبرای وطن ، از برای آزادی وآزادی خواهی ،این
بار فرزاد اجازه بده من تورا «کاکه» {کا} بنامم زیرا همیشه این تو بودی
که مرا به این اسم می خواندی. می دانستم که همیشه در حال تجربه هستی
وکمتر تحت تاثیر جو وحرف های بیمار گونه دیگران قرار می گرفتی .به زمان
وقضاوت آن خیلی اعتقاد داشتی ،راست می گفتی ،زمان روشن کرد که تو ماندی
وماندگار شدی. با فریادت با سکوتت با شرم خاصی که داشتی ؛صراحت وشفافیت
تو گاه گزنده بود،اما واقعی بود. هیچ گاه دست از حرکت ورفتن بازنداشتی
وذهنت را بادیگران تنظیم نکردی ؛فرزاد می دانی آنگاه که در شب شعرها
وهمایش ها فریاد می کشیدی ودر تحصن ها وتجمع ها سرخ می شدی برای آرمانی
سرخ چه لازم بود ، بله بسیار لازم بود کا فرزاد واین سکوت 18 ماهه ات در
برابر شکنجه گران وبازجویان امنیتی چه سکوتی مقدس واز رنگ سبز پرچم وطنت
بود، زیرا فریادت وحالا سکوتت همه برای ملت بود . مگر نه اینکه الآن هم
در «اوین و رجایی شهر» و«کرماشان» و «سنندج» همیشه پیگیر همبندیان خود
بودی ،من می دانم حتی به آن هایی که به ناحق بزرگ شده اند هم روحیه
میدادی که مبادا خود را ببازند. فرزاد چه راست می گفتی آنگاه که از هم
وبرای مردم و وطن گفتگو کردیم ، همیشه این حرف را تکرار می کردی که دشمن
ما را بهتر می شناسد ،زیرا خودمان اجازه شناخت وگفتگو به همدیگر نمی دهیم
، وهمیشه در فکر حذف وتخریب وعدم تحمل همدیگریم. چه خون دلی از این نوع
افکار وافراد خوردی ،اما هیچگاه مانند آنها حاضر به تکفیر وتخریب نشدی.
فرزاد می دانم که کمتر کسی درک می کند که تو هنگام قرائت حکم اعدامت برای
قاضی کف زده ای وسرود «ای رقیب» را با صدای بلند خوانده ای.
براستی کا فرزاد حرکت وکار تو بیشتر شبیه به آن داستانهایی داشت که پیشتر
از مادرم شنیده بودم . از آن اسطوره هایی که در قله های رفیع انسانیت
ماندگار شده اند . وجامعه با این نوع افراد (فرزاد) قوام ودوام می یابد .
کجایند آن داستان سرایان وحماسه سراها ئکه داستان واقعی تورا بیان کنند.
کو «صمد بهرنگی» زمان که ببیند قهرمان داستانش کیست؟ کجاست «بهمن عزتی»
که ببیند بعد از سی سال در شهری که او اسطوره شد ، اسطوره ای دیگر آمد.
فرزاد همیشه در فکر تحول در آموزش وپرورش بودی: زیرا تغییر وحرکت آن را
دگرگونی جامعه می پنداشتی ، مگر برای همان نبود که در فضای تاریک
ومتحجرانه حاکم بر آموزش وپرورش نشریه ای فرهنگی ،علمی «رویان» را راه
انداختید که همانند خودت گل کرد. اما خارها اجازه بیشتر از 3 شماره را به
آن ندادند. وبعد از آن انجمن صنفی معلمان کردستان،شاخه کامیاران را با
همت جمعی تاسیس کردیدو با صداقت وتعهد خویش در مدت کوتاهی سنگ صبور همه
معلمان شد و آن تحصن تاریخی را راه انداختید. وبا لحن حماسی خویش قطعنامه
ی پایانی تحصن را قرائت نمودی . که تاریک اندیشان انجمن را هم تاب
نیاوردند وبه حکم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور آن را تعطیل نمودند.
ولی غافل از اینکه فرزاد تعطیلی را نمی شناسد .مدت 12 سال در دورافتاده
ترین روستاهای کامیاران خدمت کردی وبسیاری از اوقات حقوق ماهیانه ات را
صرف هزینه های دانش آموزان بی بضاعت می نمودی. هیچگاه دانش آموزانت کوله
پشتی پراز کتابت را فراموش نخواهند کرد که روز شنبه با کتاب های جدید به
کلاس می آوردی . کا فرزاد هرچه بگویک ،کم گفته ام، اما این را هم برای
دشمنانت می گویم که با زندانی کردن وشکنجه وآزارت ،نمی توانند اهداف
وآرمانهایت را هم در بند کشند ،مگر نه اینکه امروز در تمامی کردستان
وایران ومنطقه حرف ،حرف فرزاد کمانگر است . فرزاد تو از خطو مرز تأییدها
وتکذیبها عبور کرده ای وبه قلمرو رستگاری رسیده ای اما این جمله آخری که
دیشب تلفنی به من گفتی بسیار آزارم می دهد که :«هرگز از مرگ ترس ندارم
،ناراحتی وترس من از این است که......... کارهای نیمه تمام ومانده ی ما
بلاتکلیف بماند.»
در پایان کا فرزاد اجازه بده ،شمه ای از کارها وفعالیت های صنفی – فرهنگی
ات را دوباره با همخ مرور کنیم.
1- از بانیان واعضای هیئت تحریریه ماهنامه علمی – فرهنگی «رویان» بودی
که بیش از 3 شماره تحمل آن را نیاوردند وبه وتدی نشریات توقیفی پیوست .
ودر هر3 شماره در مورد حقوق کودکان،زنان وشیوه حکومت دیکتاتوری صدام ،
نوشتی ودر تهیه وتدوین وچاپ وپخش نشریه نقش اصلی را ایفا نمودی.
2- از اعضای هیئات موسس انجمن زیست محیطی «ئاسک» بودی که دشمنان زندگی
بهتر تاب این انجمن را هم نیاوردند.
3- از اعضای موسس وشورای مرکزی انجمن صنفی معلمان کردستان، شاخه کامیاران
بودی که در تحصن ها؛تجمع ها وصدور بیانیه ها نقش اصلی وبلاانکار را ایفا
نمودی .
4- همیشه در شب شعرها و همایش ها وکنگره های منطقه ای شرکتی فعال داشتی
من هیچگاه آن نقد منصفانه اما گزنده تورا در مورد حلبچه از یاد نخواهم
برد .
ودربسیاری از فعالیت های دیگر اجتماعی، فرهنگی ،ادبی وروزنامه نگاری فعال
وکوشا بودی که می دانم چون از تعریف وتمجید خوشت نمی آید به همین اکتفا
می کنم.
به امید آزادی هرچه زودترتو
کا فرزاد عزیزم
دوستدار تو
پانوشت:
1-صمد بهرنگی: ازنویسندگان و معلمان اسطوره ای تاریخ ایران.
2- بهمن عزتی: معلم شهید واز اسطورهای معلمی در اوایل انقلاب57در
شهرکامیاران که اصالتا" اهل «کیوه نان »کرماشان بود که بدست خلخالی اعدام
شد.
3- رویان: نامی کردی به معنای رشد وحرکت.
4- ئاسک

روژهلات ئینفو

نوشته‌ : چیا از ایلام


همانطور که در مقاله قبلی تحت عنوان " حملات اخیر دولت ترکیه و عواقب و پیامدهای حاصل از آن " اشاره شد دولت ترکیه نابود کردن پایگاهای pkk در شمال عراق را بهانه ای برای بی ثبات جلوه دادن تنها منطقه امن و به دور از خشونت عراق یعنی جنوب کردستان و همچنین دیگر اهداف تسلط جویانه دیگری که در این مقاله به ذکر آنها خواهم پرداخت دنبال می کند یک هفته از تجاوز ارتش غاصب ترکیه به خاک اقلیم کردستان می گذرد و خبرها و گزارشها کماکان حاکی از افزایش شدت حملات و پیشروی ارتش ترکیه در این منطقه خودمختار می باشد اخیراً "ماهر کایناک " رئیس اسبق سازمان اطلاعاتی ترکیه در مصاحبه ای با روزنامه " ملی گازتی " چاپ ترکیه اظهار می دارد که دولت آنکارا با حمله اخیر می خواهد منطقه کوهستانی حائل بین این کشور و اقلیم کردستان را تحت کنترل خود در آورد و همچنین می افزاید که ترکیه می خواهد نظامیان این کشور جای نیروهای آمریکایی در عراق ، پس از خروج آنها را بگیرند تا به این ترتیب ایران نتواند بر عراق مسلط شود . " ماهر کایناک " در ادامه اشاره می کند که عملیات نظامی اخیر با شرکت ده هزار نفر سرباز, از بین بردن pkk را به تنهایی دنبال نمی کند بلکه ترکیه با این کار می خواهد در تحولات آینده عراق تأثیر بگذارد . صحت گفته های ماهر کایناک را می توان در نشست مشاورامور سیاسی " رجب طیب ارودغان " نخست وزیر ترکیه "احمد داوود اغلو " در یک کنفرانس مطبوعاتی با " هوشیار زیباری " وزیر امور خارجه عراق فدرال جستجو کرد که می گوید اهداف ما واضح است و تا زمانی که تمامی پایگاههای pkk در کردستان از بین نرود ترکیه از تعیین جدول زمان بندی برای عقب نشینی نیروهایش خودداری می کند. آنچه که عنان و آشکار است این است که لحظه به لحظه بر حقانیت این اغراض ، نیات و گفته ها مهر تایید می توان زد. این اهداف به طور موجز و مختصر عبارتند از:

1- نابود سازی کامل پایگاهای مستقر pkk در شمال عراق
2- تحت سیطره و کنترل در آوردن مناطق کوهستانی مرزی کردستان عراق و ترکیه
3- بی ثبات کردن منطقه تحت کنترل حکومت خود مختار جنوب کردستان و مانع از اجرای ماده 140، دستور همیشگی دولت فدرال عراق
4- تمرینی برای جانشینی نیروهای ترک در صورت خروج نیروهای آمریکایی از عراق و یا اقامت طولانی مدت در خاک کردستان
5- کمرنگ کردن نقش ایران در تحولات و حوادث موجود در عراق

در ظرف این یک هفته بی لیافتی و بی تدبیری دولت مرکزی عراق در این ماجرا بر همگان روشن گشت و تا کنون این دولت نتوانسته است موضعی قاطع، شفاف و توأم با مسؤلیت پذیری را در برابر حمله و تهاجم ارتش ترکیه به خاک اقلیم کردستان اتخاذ کند در حالی که دولت مرکزی عراق با توجه به مسئولیتی که در قبال شهروندان اقلیم کردستان دارد لازم بود این موضوع را به اتحادیه عرب، شورای امنیت،سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا بکشاند .

عدم شفاف سازی و پاسخگوی دولت عراق کار را به جایی رسانده است که نمایندگان پارلمان کردستان خواستار افشای مفاد قراردادهای منعقد گشته بین ترکیه و عراق می گردند.!!!!!!!
رهبران کردستان ،حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری "جلال طالبانی " و حزب دمکرات کردستان به رهبری " مسعود بارزانی " باید بدانند که به جای بازی کردن و رد و بدل نمودن واژه "محکومیت این اقدام ترکیه " در تماسهای حضوری و تلفنی با فراکسیون های مختلف عراقی که تاکنون ثمره و بهره ای به همراه نداشته است ، در جستجوی راهی مفید و اتخاذ شیوه مناسب و دیپلماتیکی و حتی اگر لازم شود نظامی برآیند. و بار دیگر فارغ از کشمکش های سیاسی و حزبی به میان ملت کرد برگردند و با آنها همدل و همرای شوند ، که قطعا این وحدت و انسجام عملی ترکیه را در رسیدن به اهداف شوم و خطرناکش ناکام خواهد کرد.
تا دیروز نگران از دست رفتن کرکوک و ملحق شدن آن به کردستان بودیم ، اما دریغا امروز باید نگران به یغما رفتن تمامی خاک کردستان باشیم .دیگر مسئله کرکوک و برگزاری رفراندوم پیشکش به آنهایی که به زور در گوش خود پنبه فرو کرده اند....
متاسفانه این بار نیز سیاستمداران کرد راه را بیهوده پیموده اند و به خیال خام خودشان دیپلماسی را فقط در کلمه سکوت می توان جستجو کرد که با این کار خود اجازه پیشرفت بیشتر به ارتش فاشیست ترکیه و طولانی شدن مدت استقرار آنها به همراه دنبال نمودن دیگر اهداف نهان و آشکار این دولت داده اند.
رهبران کرد باید با استفاده از ابزارها و قدرتهای زیرساختی و بنیادی که در دولت مرکزی عراق دارند ، این دولت را وادار به نشان دادن عکس العمل شدید و فوری در قبال این تجاوزات کنند. آیا این رسم همکاری و مملکت داری است که اقلیم کردستان پیشمرگه های خود را برای حفاظت از جان دیگر شهروندان عرب عراقی در بغداد و دیگر نقاط دور افتاده این کشور در برابر تهدیدات القاعده و دیگر گروههای تروریستی اعزام ، و خون این جوانان غیور که می توانند بهتر و مفیدتر از این واقع بشوند ، به بهایی اندک و ارزان در معامله ای کاملا نابرابر و سخیفانه تقدیم کنند.؟؟؟

آیا تابحال این دولت برای حفاظت از جان شهروندان کرد عراقی اقدام عاجلی به عمل آورده است یا اینکه در عمل شریک دزد و رفیق قافله بوده است ؟؟!!

آقایان لطفا بخاطر ملت کرد و وظایفی که بعنوان رهبر در مقابل این قشر مظلوم و ستمدیده متعهد شده اید از خواب خرگوشی بیدار شوید و واقعیت را آنچنان که هست ببینید و بدانید که یک پیشمرگه کرد همیشه و هر زمان پیشمرگ باقی خواهد ماند اگرچه امروز در لباس رئیس جمهور ، رهبر ، وزیر ، نماینده ، دانشگاهی و یا کسبه و بازاری باشد.
سیاستمداران و صاحبان قدرت در کردستان بدانند که اقدام به بی ثبات کردن تنها منطقه امن عراق ، یعنی جنوب کردستان ، برای آمریکا و دیگر همراهانش که در بقیه مناطق عراق پیشرفت و موفقیت آنچنانی کسب نکرده اند ، خیلی گران تمام می شود، و از طرفی دیگر خوش خدمتی کشوری مثل ترکیه برایشان باارزش است . پس بدون شک بدنبال اطمینان و رضایت دوطرف خواهند بود.
اما در عمل می بینیم که رهبران کرد قدرت تحلیل این معمای ساده و یا هنوز جرات حل آن را پیدا نکرده اند و به گمان خودشان بهترین گزینه را که همانا عدم دخالت در این ماجرا و پیشه کردن سکوت است یافته اند.

خیر... بنده وهیچ انسان صاحب فکر و اندیشه و اخلاق ، جنگ و اقدام نظامی را گزینه بهتر در حل اینچنین مسائل و بحانهای سیاسی امروزی موثر نمی بیند و سعی می کند که از طرق مسالمت آمیز وارد عرصه شود.اما ذکر این موضوع اکیدا منکر نشان دادن حساسیت جدی و فوری سیاستمداران کرد عراقی در بغداد که هنوز نگران حفظ منصب و قدرت پوشالی خودشان هستند که همانا به غیر از ایجاد وحدت و برقراری صلح و گفتگو در میان دیگر اقشار عرب بر سر تقسیمات کشوری ، هیچ منفعتی به حال مردم ستمدیده و رنجدیده کردستان نداشته است و نخواهند داشت ، نمی شود .

دولتمردان و سیاستمداران کردستان باید دست به اقدام جدی و اساسی با همکاری دولت مرکزی در برابر حملات روزافزون دولت خودکامه و دیکتاتور ترکیه بزنند و با این حرکت جلو زیاده خواهی این دولت را هرچه زودتر سد کنند و بیش از این اجازه ندهند که دولت ترکیه با بهانه کردن مبارزه با تروریسم به حملات وحشیانه خود مشروعیت بین المللی ببخشد تا جایی که می بینیم با دستاویز کردن کردن این شعار و بهره گیری از رسانه ها تا حد زیادی توانسته است که صدای اعتراضات جدی نهادهای بین المللی در گلو خفه کند و هر از چندگاهی برای توجیه افکار عمومی و تحریک ملت ترک علیه کرد ، جنازه سربازان کشته شده اش را در طی مراسمات باشکوهی با حضور سران و مقامات بلندپایه دولتی و نظامی در میان مردم این کشور به نمایش می گذارند. پس بیایید فرصت را مغتنم شمرده و اتحاد و همبستگی همه جانبه که برخواسته از وجود و نهاد تمامی اقشار و طیف های مختلف جامعه کردی است و همچنین با بکار بردن منطق و توان سیاسی و پتانسیل های موجود درصدد خنثی سازی این توطئه شوم و منحوس دولت ترکیه در تعرض به خاک کردستان برآییم و مطمئن باشید با کوچکترین اقدام اساسی صورت گرفته ،اربابان ترک متوجه اهمیت این خطر شده و مجبور به اتخاذ تصمیمی جدی در جهت عقب نشینی فوری سربازان ترک از خاک اقلیم کردستان خواهند شد .
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اسفند 1386ساعت 17:48  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر


این اولین باری نیست که حکومت فاشیست ترکیه اقدام به نقض حریم هوایی و زمینی مرزی کشور عراق و بخصوص منطقه فدرال جنوب کردستان می کند و هر بار بنا به دلایل مبهم و واهی هدف حملات خود را متوجه اعضای حزب کارگران کردستان، PKK ، مستقر در ارتفاعات صعب العبور مرزی بین ایران ، ترکیه و عراق نموده است.
چند ماه پیش دولت ترکیه با شکستن حدودات مرزی و از طریق راه هوایی و با چراغ سبز آمریکا و حکومت مرکزی مفلوج و از کار افتاده عراق اجازه تجاوز وبمباران مناطق جنوب کردستان را پیدا کرد که خود نشانه ای آشکار از نقض قوانین و دیسیپلین های بین المللی بود.اما متاسفانه این حملات چون به بهانه مبارزه با تروریسم انجام گرفت کمترین واکنش های بین المللی را به همراه داشت و علارغم اعلام محدود بودن عملیات ، دامنه حملات گسترش پیدا کرده و تا اینکه روز پنجشنبه 21 فوریه 2008 ، ارتش فاشیست و متجاوز ترکیه از طریق زمینی وارد خاک اقلیم کردستان شده و با از بین بردن زیرساخت های حیاتی از قبیل پل ها و راه های ارتباطی ، تخریب منازل مسکونی و ایجاد ترس و رعب در میان ساکنین مناطق روستایی ، عمق نفوذ حملات خود را بیشتر گردانیده است –بدون اینکه متوجه کوچکترین عکس العمل شدید نهادهای بین المللی و حقوق بشری شود.
سوالی که اینجا ذهن هر خواننده ای را به خود جلب می کند این است که آیا ارتش ترکیه با تجهیز کردن 3 تا 10 هزار نفر سرباز و کوماندو های مسلح ، و با پشتیبانی و بهره گیری از نیروی هوایی و زمینی در این فصل سرد به دنبال گریلا های PPK است ؟! و یا اهداف کوتاه و دراز مدت دیگری را دنبال می کند ؟! !
حقیقت روشن است که اجرای ماده قانونی 140 ، عادی سازی اوضاع شهر کرکوک ، برگرداندن ساکنین آواره این مناطق و برگزاری رفراندوم قانونی ترس و لرزه عجیبی بر پیکره و بدنه دولت " رجب طیب اردوغان " و دیگر همراهان ترکش وارد ساخته است – که تا چند وقت پیش " عبدالله گل " رییس جمهور ترکیه ، در دیداری که از ایالات متحده آمریکا داشت ، پیشنهاد به تعویق انداختن آن را به چند سال آینده و یا در عمل فراموش کردن آن را به دولت آمریکا گوشزد کرد.
بعلاوه تاکنون دولت مرکزی عراق در این بین نتوانسته است آنطور که شایسته و برازنده هر کشور صاحب استقلال و اعتبار از حاکمیت و اختیارات قانونی خود در جهت منع حمله ترکیه به خاک عراق ،اقدام اساسی را به عمل آورد .
از طرف دیگر رییس جمهور عراق " جلال طالبانی " بیشترین پتانسیل و کارآمدی خود را صرف ایجاد برادری و اخوت میان احزاب و گروههای شیعی و سنی در عراق نموده است.از سویی دیگر نخست وزیر معلوم الحال این کشور "نوری االمالکی " در این شرایط حساس و بحرانی ، که خاک کردستان زیر چکمه های سربازان غاصب ترک لگدمال می شوند و هویت کشور عراق و منطقه فدرال کردستان زیر خروارها خاک در حال مدفون شدن است ، عنان کار را رها کرده و به فکر درمان و علاج پزشکی خود روانه لندن می شود.
در همین حال جناب " مسعود بارزانی" رهبر اقلیم کردستان ، تهدید های نه چندان سختی را متوجه دولت ترکیه میسازد که بیشتر شبیه به جنگ لفظی و دیپلماتیکی است تا دفاع از حاکمیت حکومت مستقل کردی.
حال سوال اینجاست : آیا ایشان تا به حال دست به اقدام جدی در قبال حملات اخیر ترکیه و حفاظت از این منطقه خودمختار و ساکنین مظلوم آن زده اند؟؟!! و یا اینکه چشم امید را به پیوستن کرکوک به اقلیم کردستان بسته اند و هر حمله ای را از جان پذیرا می گردند؟؟!!
بسیار جای تاسف و اندوه است که هنوز احزاب کردی ( عموم ) به این مقدار از رشد و بالندگی فکری و سیاسی دست پیدا نکرده اند که اختلافات درون و برون حزبی را کنار نهاده و به جای آن نگران پایمال شدن حقوق روزافزون و همه جانبه ملت کرد در هر چهار پارچه کردستان باشند.
جای تامل و اندیشه است که احزاب کردی به جای حمایت و پشتیبانی سیاسی، مالی و رسانه ای از اعضای حزب کارگران کردستان تر کیه که در حال جنگ با ارتش فاشیستی و تا دندان مسلح ترکیه ، به گوشه ای تاریک از اتاق خزیده اند و دورادور نظاره گر این فاجعه غم انگیز اند .

در پایان به ذکر این نکته بسنده میکنم که دشمن غاصب و جنایتکار ، اینبار اعضای PPK را سد خود در بهم زدن اجرای ماده 140 و برگزاری رفراندوم همه گیر در کرکوک تشخیص داده است و اگر احزاب از خود توان مقابله و پاسخ عملی و استرتژیکی نشان ندهند ، بدون شک ارتش ترکیه خاک اقلیم کردستان را با خاک یکسان خواهد کرد و نه تنها مانع از برگزاری همه پرسی و اجرای ماده 140 خواهد شد ، بلکه تا مدتها در کردستان عراق باقی خواهند ماند.

نوشته‌: ب. بی کس
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند 1386ساعت 18:23  توسط ریوار که لهور  |  3 نظر

فرزاد کمانگر , علی حیدریان و فرهاد وکیلی توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب به ترتیب به اعدام ، 10 سال زندان و اعدام و 10 سال زندان و اعدام محکوم شدند.
این سه فعال مدنی و سیاسی پس از بیش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه های جسمی متعدد در اداره های اطلاعات کرمانشاه ، سنندج و 209 اوین که منجر به آسیبهای جسمی و روحی متعددی گشته بود سرانجام در دادگاهی به مدت هفت دقیقه به اعدام محکوم شدند.
فرزاد کمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان کامیاران با 12 سال سابقه تدریس که از یکسال قبل از دستگیری در هنرستان کارودانش مشغول به تدریس بوده همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه کردستان میباشد و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعیت فعالیتهای آن مسئول روابط عمومی این انجمن بوده است . همچنین عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش کامیاران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقیف شده است و نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) میباشد و از اواخر سال 84 نیز با نام مستعار سیامند به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درآمده است. به همراه فرهاد وکیلی ، معاون سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و علی حیدریان یک از اعضای حزب زحمتکشان کردستان ترکیه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاریخ 10/11/1386 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی تیارامی به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامی موازین قانونی و بی توجه به فقدان اسناد لازم و در 7 دقیقه دادگاه ، در حالی که تمامی مطلعین منتظر خبر آزادی و احکامی دیگر بودند به اعدام محکوم شدند. این حکم ساعاتی پیش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گردید. فرزاد کمانگر ضمن غیرقانونی دانستن دادگاه از امضای حکم خود با خواندن سرودی خودداری نمود.
محمود علیزاده طباطبایی ، خلیل بهرامیان و حسینی اخگر وکلای مدافع پرونده شدیداً نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند .حکم صادره موجبات تعجب حتی نهادهای قضائی موازی نیز گشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بدینوسیله ضمن محکوم نمودن احکام صادره برای این فعالان مدنی و سیاسی ، بدینوسیله اعتراض شدید خود را به روند مذکور اعلام و خواستار اقدام عاجل و یکپارچه سازمانها و مدافعان حقوق بشری در مقابل حکم غیرانسانی وغیرقانونی صادر شده میباشدنخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه حملات نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) در شمال عراق درک می کند خواستار اتمام عملیات نظامی ترکیه در کوتاهترین زمان شد.
به نقل از پایگاه خبری اینترنت خبر ترکیه، نچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق که در نشست مطبوعاتی در اربیل شرکت کرده بود با بیان اینکه تخریب سه پل در جریان عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق موجب نگرانی حکومت کردستان شده گفت : ما عملیات نظامی ترکیه علیه پ.ک.ک را درک می کنیم اما هدف قرار گرفتن پلها و غیرنظامیان باعث شده که حس کنیم در این عملیاتها پ.ک.ک نه بلکه ما هدف قرار گرفته ایم .
وی ابراز امیدواری کرد عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق در کوتاهترین زمان به پایان برسد.
بارزانی در این نشست تلاشهای حکومت مرکزی عراق را در قبال این موضوع ناکافی خواند.
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در ادامه تصریح کرد: مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق در تماس تلفنی به بوش گفته که حملات نظامی ترکیه به شمال عراق موجب ایجاد بی ثباتی در منطقه خواهد شد.
وی افزود: بارزانی برای حل این مشکل از بوش تقاضای کمک کرده است.
در همین حال نچیروان روابط کردستان عراق با ترکیه را خوب خواند و کمکهای ترکیه به کردستان عراق در مواقع سخت و بحرانی گذشته را ستود.
وی در ادامه نشست مطبوعاتی اظهار داشت که کردستان عراق حاضر است در زمینه مبارزه با پ.ک.ک به ترکیه کمک کند.
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اسفند 1386ساعت 17:15  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

روژهلات نیوز- بادینان :
ارتش ترک که‌ از آغاز هفته‌ جاری با همکاری آمریکا و تعدادی از دولتها و احزاب منطقه‌ و فرامنطقه‌ای جنگ گسترده‌ای را در داخل و مرز جنوب کردستان بر علیه‌ گریلاهای آزادیخواه کردستان HPG شروع کرده‌ است، همچنان بر تعداد کشته‌شده‌گانش افزوده‌ میشود.

بنا به‌ گزارشات در طی اولین درگیریها که‌ در دهها مکان مختلف از جمله‌ مناطق " کانی ماسی "، " آمدی " و ..غیره‌ رخ داده‌اند، 24 سرباز ترک کشته‌ شده‌ بودند و دهها سرباز دیگر نیز به‌ شدت زخمی شده‌ بودند.

همچنین گزارش رسیده‌ است که‌ در طی درگیریهای دیروز یکشنبه‌ علاوه‌ بر ساقط کردن یک فروند هلیکوپتر نیروهای ترکیه‌، همچنین 27 سرباز دیگر ارتش ترک به‌ هلاکت رسیده‌اند.

تجاوزات ارتش ترک همچنان ادامه‌ داشته‌ و با گرمتر شدن و وسعت گرفتن دایره‌ درگیریها، بر تعداد تلفات ارتش ترک نیز افزوده‌ میشود... این در حالیست که‌ HPG اعلام داشته‌ است که‌ در کل این درگیریها تا بدین لحظه‌ تنها دو تن از گریلاهای آنان به‌ شهادت رسیده‌اند و پیروزیها و مقاومت بی مانند نیروهای گریلا در دهها مکان در مرز و داخل جنوب کردستان شکست مفتضح و گسترده‌ دشمن اشغالگر را به‌ همراه داشته‌ است...
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اسفند 1386ساعت 18:14  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

نه سال پیش رژیمهای مخالف آزادی و برابری برای تامین منافع اقتصادی خود دست رژیم فاشیست ترکیه را فشردند و با توطئه ای بین المللی و چند جانبه،نقشه ای را طراحی کردند و رهبر ملی کرد(رهبرآپو)فرهبر و تئوریسین حرکت رهایی بخش ملت کرد را هدف قرار داده و دستگیر کردند وبه زندان امرالی منتقل کردند.در این خیانت و توطئه بین المللی همچنانکه رهبر آپو بارهای بار گفته اند حکومتهای آمریکا،اسرائیل و ترسوهای یونان و فاشیستهای ترک دست در دست هم نهاده و در سرزمین آدمخوارها(کنیا)رهبر خلق کرد را دستگیر وبه ترکیه منتقل کردند.آنها فکر می کردندکه با دستگیری وی هم جنبش رهایی بخش کردو هم خلق کرد را از رهبری جدا وزمینه ی تصفیه و نابودی و به زانو در آوردن آنها را فراهم خواهند کرد،غافل از اینکه نیروی فکری و ایدئولوژیکی رهبر آپو در بین جوانان و زنان وتمام اقشارملت کرد گشترش یافته بود و دیگر مرز نمی شناخت و هر روز نیرومندتر می شد و رهنمودهای ایشان در امرالی جنبش آپوئیستی و خلق کرد را به حرکت وا میداشت و راه حل چاره یابی دموکراتیک رهبری،رژیمهای حاکم بر کردستان و بویژه رژیم ترکیه را تحت فشار قرار داده و خلق کردبا قبول وی بعنوان اراده ی سیاسی خودونزدیک تر شدن به حرکت رهایی بخش کرد بیش ازپیش اعلام کردندکه تنها مخاطب حل مساله کرد رهبر آپو و( پ ک ک ) می باشدو هرگونه راه حل بدون آنها محکوم به شکست است.سرهلدان و برخودان ملت و گریلا به جایی رسید که رژیم اسلام گرای( آ ک پ )که با اسلام سیاسی،اسلامی که آمریکا برای گسترش نفوذ خود در منطقه مورد حمایت قرار داده استرا در تنگنا قرار داد و دروغین بودن تمام قولهای ی را که اردوغان برای گرفتن آرا و استفاده ی ابزاری از دین و اعتقاد مردم داده بود برای همه جهانیان مشخص ساخت. از طرف دیگر جنبش آپوئیستی و رهنمودهای رهبر آپو در چهارچوب کنفدرالیسم دموکراتیک گام به گام سیاست دموکراتیک را در شمال کردستان عمیق تر میکرد و سازماندهی خلق به شیوه ای مدرن در حال شکل گیری بود که ذهنیتی نوین و دموکراتیک را در خلق کرد بوجود آورده استهمزمان با این پیشرفتهایی که در سایه تفکر رهایی بخش رهبر آپو صورت می گرفت رژیم فاشیست ترکیه و حزب حاکم( آ ک پ) اینبار با مسمومیت یسستماتیک رهبری در جزیره ی امرالی (جایی که گویی آخر دنیاست)در صدد از بین بردن فیزیکی ایشان بر آمدندو در این زمینه چراغ سبز از قدرتهای جهانی که باسکوت معناداری این قضیه را دنبال می کردند تمام اصول حقوق بشرو پیمانهای حقوق بشری را زیر سوال بردند و بار دیگر بر دروغین بودن این بحثها در نزد دولتهای توطئه گر مهر تایید زدند. 15 فوریه 1999 که تحت عنوان روز سیاه ( روژا ره ش) نامگذاری شده است یکی از غمناکترین و دردناکترین روزها در تاریخ ملت کرد می باشد روزی که آفریننه ی تفکر زندگی اراده ی آزاد و شخصیت نوین کرد به دست دشمنان آزادی و مجریان سیاست امحا و انکار تمدن و هویت کرد دستگیر شدند همین روز باعث زایش دوباره ی همبستگی و شناخت در میان ملت کرد شد در همین روزروح آپوئیستی و برخودان در هر 4 بخش کردستان و اروپا دست در دست هم نهاده و به صاحبداری از خالق زندگی آزاد پرداختند،بزرگ فیلسوف قرن،آپوی بزرگ در سختترین شرایط زندگی در امرالی با اراده ی بزرگ و بی مثال خودروح یکپارچگی را در بین بخشهای مختلف کردستان ایجاد کردند،ملت کرد در شرق کردستان هم بعد از دستگیری رهبر آپو بیش ار پیش خود را به حرکت رهایی بخش کرد و تفکر آپوئیستی نزدیک کردند و با روحیه برخودان دست به سرهلدان و قیام در شرق کردستان زدند و زیباترین جلوه های پیوند بین رهبر و ملت را به جهانیان نشان دادند و با خون خود نهال تفکر آپوچی در شرق کردستان را آبیاری کردند تا اینکه امروز به صورت درختی ریشه دار و مستحکم بنام پژاک در آمده است، امروز بعد از نه سال شکنجه روحی و جسمی و ایزولاسیون شدید علیه رهبر خلق کرد رژیمهای ترکیه و ایران و سوریه در اقداماتی هماهنگو با همکاری اسرائیل و آمریکا در حال به اجرا در آوردن گوشه های پنهان و مراحل جدید توطئه بین المللی هستند آنها اینبار علاوه بر اینکه امحا و نابودی فیزیکی رهبر آپو را در نظر گرفته اندبلکه با حمله هایی همه جانبه به مناطق مدیا خواهان نابودی حرکت رهایی بخش خلق کرد هستند ولی غافل از آنند که شاگردان مکتب رهبر آپو با قدرت آفرینندگی خود تمام توطئه ها را خنثی و راه رسیدن به دموکراسی و بر قراری سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک را هموار خواهند کرد. در این برهه ی حساس تاریخی که دشمنان کرد(رژیم فاشیست ترکیه همراه واپسگرایان متحجر خمینی در ایران) کمر به نابودی کرد بسته اندبر جوانان و زنان کرد که نیروهای دینامیک حرکت رهایی بخش کرد هستند واجب است که بیش از پیش احساس مسئولیت کرده و توطئه ی دشمنان را خنثی سازند امروزه می بینیم که رژیم اسلامی همگام با ترکیه به توپ باران قندیل پرداخته،با پیشبرد سیستم کنترا گریلا در شرق کردستان،گسترش مزدوری وجاش کردن جوانان و قتل وشکنجه و سرکوب خلق کرد خواهان بی اراده کردن و نابودی ملت کرد و دور کردن ملت از رهبری و پژاک می باشد.با توجه به شرایط حساس تاریخی که ملت کرد با آن روبرو است و شرایطی که رهبر آپو در آن قرار دارند ما جوانان آپوئیست ارومیه و دانشجویان آپوئیست دانشگاه ارومیه ضمن محکوم کردن توطئه بین المللی از تمام ملت کرد میخواهیم که در روز1386/11/27با پوشیدن لباس مشکی و عدم حضور در سرکار و کلاسهای درس توطئه بین المللی علیه رهبر آپو ودر شخصیت ایشان علیه ملت کرد را محکوم کنند همچنین از ملت شریف کرد در شرق کردستان و شهر ارومیه می خواهیم که هماهنگ با ما در اعتصاب غذایی که در روز شنبه 1386/11/27 برگزار می شود شرکت کنند . بیایید همه با هم با شعار " بدون رهبری زندگی ممکن نیست" و "آزادی رهبر آپو آزادی ماست" زمینه ی آزادی رهبر آپوو سرزمینمان را از چنگال دشمنان فراهم کنیم.

زنده باد رهبر آپو
نابود باد توطئه بین المللی علیه رهبر آپو و خلق کرد
نابود بادسیاست خیانت و مزدوری

جوانان آپوئیست ارومیه و دانشجویان آپوئیست دانشگاه ارومیه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 16:10  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

ولاتی ئازاد روژان سه شمه ساعت 15.40دقیقه وه وقت کرماشان هفته جاریک وه زاراوه کلهری وه سورانی مسائل روژ له روژهلات کوردستان و ئیران وه برنامه محلکان روژان چوار شمه ساعت 15.40وه دم کرماشان برنامه فرهنگی اجتماحی وه رویداویل شارکان کرماشان ئیلام لورستان وه خانقین به گیشتی کورد خوارگ یا جنوبی له دنگی میزوپوتامیا گوش بگرن

 

http://www.denge-mezopotamya.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم بهمن 1386ساعت 11:50  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

"سمفونی عشق"
2008 01 22 - 22:06
از اینجا
تا بورسا
و دریا نیز چنان فاصله‌ای نیست
که نتوانمش پیمود.
وقتی که در فراسوی افق
آغوش مهربان تو رو به همة زمین شکفته است!

....

اگرچه کشیک می‌دهند
مبادا بشکافد این فضای خالی میان دستهای ما اما
لحظه‌ها سرشار عطر گُل‌گندم است
وقتی پرنده‌های انتظار
حضور مُضحک مترسک‌ها را
بال‌زنان به صبحِ جزیره می‌رسانند
تا سمفونی عشق
دیگربار در ظهر روشن چهارشنبه‌ها نواخته شود.


ریوار آبدانان
زندان ایلام
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم بهمن 1386ساعت 11:8  توسط ریوار که لهور  |  3 نظر

ئارش رزای ئه‌را شه‌رداری کرماشان هه‌لوژیاوه‌ری وه به‌ر فه‌راوه‌رده‌یل نه‌فتی: وه‌ وه‌ختی گه‌و بنزین به‌ش به‌نی بیه 60 میلیون لیتر مه‌سره‌ف هاتیه‌سه خوارئه‌نه‌خوردبرنامه‌یلی کوردی سدا و سیمای کرماشانکارخانه‌قه‌سونقور وه‌ی زویه که‌فیده کارشیرین فه‌راز خاس وه نوای پرسیپولیس وساهوکاره‌یل دویا که‌فتن ئه‌دبیات کوردیچیرووک: جافر و ساعه‌تی دکتر داچه‌کن ده‌روچه‌یل(شیعر)فه‌سلی پاییز نه‌قل عه‌جیبی دیریوه‌ئاو ره‌کوشانه‌و
چه‌ن شیعر وه‌ رزا جه‌مشیدی
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم بهمن 1386ساعت 16:42  توسط چیا که لهور  |  3 نظر

میراث فرهنگی کُرد های اهل حق در گفت و گویی با دکتر پرتو هوشمندراد

پرتو هوشمندراد برندۀ یک جایزۀ معتبر از «انجمن ملی جغرافیا» (National Geographic Society) در آمریکا، برای پیگیری کار پژوهشی و پاسداری از میراث فرهنگی کُرد های اهل حق در منطقه گوران شده است. هوشمندراد دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دریافت کرده و پژوهش های گسترده ای درباره میراث فرهنگی اهل حق (یارسان) انجام داده است. عنوان پایان نامۀ دکترای او «اجرای ایمان: موسیقی مقدس کُردهای اهل حق منطقۀ گوران » است که سفارش آن از طریق انتشارات جهانی میکروفیلم دانشگاهی (یو.ام.آی) امکان پذیر است...

http://fermisk.mihanblog.com/More-171.ASPX


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم بهمن 1386ساعت 11:26  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

 

کووکردن وساق کردنه وه: سه جاد جه هانفه رد 

مه‌ڵگ جه‌مشێر

مه‌ڵگ جه‌مشێر کوڕ که‌ێوانووێگ بۊ ئه‌سپێ دایشت هه‌ر رووژ کارێ بۊده نه‌چیر کردن .هه‌ر ئێواران له‌ش ئاسگێ وه‌لا هاوردێاوه. یه‌ێ شه‌وه‌کێان زۊ هێماێ خوه‌ر نه‌ڵاتۊد گورجه‌و بۊو زین یاوگه‌ی کردو چێ ئڕاێ کۊیه‌ ، بۊیه ده‌م نیمه‌ڕوو چه‌وێ که‌فت له ماڵێ له‌ێ که‌شه ک له هاماچ ئاواێ نییه گووش تێژه‌وکرد دی که‌سێگ نییه چێیه‌و ناو ماڵ دی هه‌فت خه‌زگان هاوبان کوانگ سه‌ێرێ کرده ئێ لا ئه‌و لاێ خوه‌ێ هۊچ ئاوه‌یشته‌ێ په‌ڕ نێا. ده‌رێان کرده‌و قه‌ێر فره‌ێگ له لێان خوارد وه‌ت من تا دپیه‌که‌و نه‌که‌م بزانم ئێ مه‌ڵوه‌نه‌ ماڵ کیه وه ڕێه‌و نیه‌چم .یاوه‌گه‌ هشار کردو خوه‌ێ له کوڵه سۊکی قایم بۊ. وڵام که‌سێگ نه‌ۊ. بۊیه‌. هه‌ن هه‌ن ئێواره هه‌فت نه‌ڕه‌دێو هاتنه‌و، نزیک ماڵ کردوه . نه‌ڵه‌ته ‌کیشان و هاوار کردن بوو بنیاێه‌م تێ هاتنه‌و ناو چه‌وێان که‌فت له کوڕ.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم بهمن 1386ساعت 11:43  توسط چیا که لهور  |  14 نظر

 

 

خه‌م و خوســه‌ێ ها له دڵ یاران چۊ عه‌ێانێ که‌م

 

دووس دڵـــسووز ها له کوو تا ئه‌ڕاێ به‌ێانێ که‌م

 

 

عومرێگه‌ دۊنی‌گشت‌که‌س‌له‌وه‌شت‌ئی‌گڕه‌سزیه‌م

 

ئـه‌گه‌ر بزانم تۆ هه‌ید که‌ێفێ وه دنیا نییه م

 

 

ئێره‌نگه چۊ دووس‌خاس نیه‌تیه‌ێ سه‌رێ به‌یه لام

 

به‌و چۊ یه‌ێ دۆشمن گه‌‌ن ؛ ئا گر به‌یه سه‌را پام

 

 

چ سوودێ دێرێ زنه‌ی له ناو دۆنیا وه‌ێ ته‌وره

 

هه‌ر دار به‌رزێ دۊنی ؛ زامدار ده‌م ته‌وره

 

 

له ئی دۆنیاێ پر درده ؛ رفاقت ئه‌وقه سه‌رده

 

وه قه‌وڵ پێشینیان حه‌کایه‌ێت‌ شیشه و به‌رده

 

 

رۊکه‌م‌له هه‌ر که‌پرسم؛چوه‌سه هوو‌ه‌یل ئی ده‌رده

 

له‌په‌ڕ یه‌ێ جوور جواو ده‌ن ؛ ئۊشن دۆنیا نامه‌رده

 

 

تاقه‌ت م تاق بییه ؛ پیاوه‌تی وه کوو چییه

 

هه‌رچێ‌له شوونی‌گه‌ردم؛ ئه‌ڕاێ چه‌ شوونی نییه

 

 شیعر :ئه للا موراد جه باریان

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم بهمن 1386ساعت 11:39  توسط چیا که لهور  |  نظر بدهید

جژنی 2 ریبندان له کورد پیروز بی
سالروز تاسیس جمهوری کوردستان مبارک
jezhni 2 ribendan ten le pyroz bi
در 6۲ سال پیش در روزی چون امروز جمهوری کوردستان با شعار دوکراسی و آزادی در حالی بنا نهاده شد که این واژه ها هنوز نا مانوس و نا آشنا برای بسیاری ها مانده بود قاضی محمد(پیشوا)رئیس جمهور و دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران با علام خود مختاری و استقلال آرزویی دیرینه هر کردی را بر آورده نمود
آرزویی استقلال کوتاه و کمتر از یک سال (11 ماه)بود که با جان آفشانی و اعدام آن بزرگ دوباره به خواب رفت تا روزی دیگرباز جان دوباره گیرد .هر چند عمر آن کوتاه بود و دست آوردهای آن را نباید نا دیده گرفت که مختصر به آن اشاره می شود
زبان کردی زبان رسمی گردید
چاپ111 شماره روزنامه ی کورستان
برابر بودن حقوق رن و مرد
مجله ی کودکان و چند تشریه دیگر
ارتش وپاسداری به کمک زنده یاد ملا مصطفی
معاملات اقتصادی
بر افراشتن پرچم کرد
و مواردی دیگر که با توجه به عمر کوتاه بسیار مهم و بی نظیر است
اکنون بعد ۶۲ سال ما ملت کرد یاد جمهوری و مرد فرزانه قاضی محمد را گرامی می داریم راهش ادامه دار و پاینده باد

متنی از زندانی سیاسی " فرزاد کمانگر " : دیوار ها سخن می گویند
تقدیم به چشمان منتظر خانواده های ابراهیم ، کیومرث ، نادر و علی
زیر خاک در خواب نمی مانی
ای برادر ، ای رفیق
قلبت می شنود که بهار پا می گیرد
و چون تو همراه باد ها خواهد آمد*
ابراهیم عزیز ، آنشب که فریادهایت در میان دیوارها به دنبال روزنه ای بود تا گوش فلک را کر کند و راهی به عرش بیابد ناجوانمردانه صدایت را در گلو خفه کردند تا کسی نشنود آنچه را که تو دیده بودی و کسی نبیند جامه سرخ تنت را
برادر ، می دانم بر تو چه گذشته است چون پیش از تو نیز دیوار سلول ها ناگفته ها را با ما باز گفتند
دیوارها گفتند ، از انعکاس فریاد " مریم های مقدس کردستان " آنانکه تاریخ به قدیسه بودنشان بر خود خواهد بالید ، چرا که در برابر گرگان چشم دریده " زن بودن " را معنا بخشیدند ، دیوارها گفتند از آخرین چشم انتظاری های کیومرث و نادر **
آنها که گوشه چشمی به در داشتند تا شاید برای آخرین بار عزیزانشان را ببینند و " ای رفیق"*** را بر لب ترنم می کردند تا مبادا چوبه دار آن صبحگاه را بدون سرود به روز برساند ، دیوارها گفتند که آن شب ماه رمضان چگونه آنها با لب های خندان به پیشواز سحر رفتند شاید گوش های نادر سرود " سیداره "**** محمد رضا را شنیده بودند که اینگونه به دنبال گم شده اش بی قراری می کرد .
دیوارها گفتند از شرافتمندانه زیستن کسانی که قامت در برابر توفان نا برابری ها خم نکردند و بدون پا ، سر به دار سپردند تا تن به ذلت ندهند ، دیوارها باز خواهند گفت که گفته بودید " برای رسیدن به سرچشمه نور به پا و دست نیاز نیست " این سفر سر می خواهد و دل ، بدون پا هم دل به دریا زدید و سر به دار . ای رفیق ، دیوارها دیدند در آن سپیدهً دار که چگونه اهورا مزدا به زمین آمد و به جای مرحم زخم ها ، چند قطره اشک به زلالی سیروان ، فرات و هیبل ریخت و اهورایی ترین و قویترین سرودش را برای تو خواند تا خاک کردستان مغرورانه و سر فراز جیگر گوشه دیگری را در آغوش کشد که این مادر مغرور همیشه سرکش ، بهترین فرزندانش را برای خود می خواهد تا با آنها به آرامش برسد .
ای رفیق در سپیده وداع آنگاه که غریبانه بدور از چشمان مادر و خواهر به سفر می رفتی آبیدر***** نگاهش را ملتمسانه بدرقه راهت میکرد و حسرت میخود که به تو بگوید ابراهیم ، مژده گانی " در کلبه سرد در میان بارش بیم و هراس ، نوزادی برای پیشمرگ شدن بدنیا می آید "******
اما تو رفتی و ابیدر حسرت جمله "سفرت به خیر ابراهیم" بر لبانش خشکید
سفرت بخیر رفیق
و بدرقه راهت یک آسمان ستاره و یک زمین گل بنفشه

زندانی سیاسی فرزاد کمانگر
زندان رجایی شهر کرج1/11/86--------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاورقیها :

* - سرودی از ویکتور خارا خواننده و نوازنده انقلابی شیلی که در زمان پینوشه بازوانش را اره کردند
**- کیومرث و نادر دو جوان کرد بودند که در ماه رمضان 1386 در بازداشتگاه اطلاعات سنندج با لب روزه اعدام شدند
***- ای رفیق lo hevaloیکی از سرودهای حماسی کرد ها است
****- سیداری یکی از سرودهای مبارزین کرد که قبل از اعدام سروده شده بود و محمد رضا خواننده کرد آنرا به صورت جاودانه اجرا کرد
*****- آبیدر کوهی است مشرف بر سنندج
******- الهامی است از شعر بصیر صابر

روژهلات ئینفو
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم بهمن 1386ساعت 11:34  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

در پاسخ به‌ توهینهای یکی از روزنامه‌های ایران به‌ آیین مقدس اهل حق در کرمانشاه:

با سلام بر تمامی مقدسات عالم و با نثار درود و احترام به حضور حضرت موسی، حضرت عیسی مسیح و حضرت محمد (ص) و تمامی پیام آوران راستین حق و حقیقت و همچنین تمامی افراد پاک طینت که در هر زمان ومکانی فریاد انسانیت و انسان بودن را سر داده اند و خواهند داد و با کسب اجازه از تمام روحانیان ادیان الهی و بالاخص سادات و بزرگان جامعه ی یارستان قلم ، این مقدس ترین آفریده ی پروردگار را به دست گرفته ایم تا به عملی اعتراض کنیم که با کمال تاسف در یک رسانه ی فراگیر پخش و خاطر دینداران یارستان را آزرده است.

آری، این عمل که به ظاهر خواندن چند آواز عامیانه بوده است و دست اندرکاران آن غافل از این بوده اند که اشعار و آهنگ هایی که در این کلیپ مورد استفاه قرارگرفته اند همگی ریشه در اعتقادات ومعنویات جامعه ی یارستان دارند و اجرای آنها بدان گونه از نظر این مردم اهانت مستقیم به مقدسات دینی آنها می باشد.

تنبور براساس تحقیقات و مطالعات انجام شده به وسیله ی مرحومان سید قاسم افضلی و سید خلیل عالی نژاد و دیگر اکابر زمان، سازی است مقدس که روح جز بانوای آن بر قالب خاکی انسان نرفت و این ساز تنها بر دست افرادی سزاست که از خود وجود تهی گشته و بر آستان ملکوت پا نهاده باشند و به اعتقاد کلام که فرمایشات سلطان اسحق و یارانش است تنها در جمع هایی از آن استفاده می شود که نشان از لودگی و لاابالی گری نداشته باشد و نوای این ساز به روح انسان تلنگر می زند نه به جسم که به حرکت نازیبا در آید و حرکات جسم تنها در غالب سماع و رقص های عرفانی دارای ارزش است که باکمال تاسف در این به اصطلاح کلیپ حرکت هایی به ساز تنبور داده شده که دل هر فرد ازاین امت را دردمند می نماید و اگر از این موضوع نیز بگذریم آوردن نام مبارک سلطان اسحاق نه تنها احترام به آن شخصیت عالم گیر نیست بلکه تاختن مستقیم بر اوست چنانچه بزرگان می گویند:«هزاران بار دهان خود را با گلاب شستم تا بتوانم نامی از نام های مبارک تو را بر زبان بیاورم» .

و همچنین در مورد نقش والا و بزرگ زن در جامعه ی یارستان لازم به یادآوری است که این دین برای زن نقش بسیار فراتر از آنچه را که در این برنامه به نمایش گذاشته شده است قایل است.

با کمال تاسف باید یادآور شویم که هنرمند دارای رسالتی بسیار بالاست و حتی می توان رسالت آنها را در دوران کنونی با رسالت اولیا ءا... مقایسه نمود از آقای فرهاد بذله می پرسیم که آیا ایشان رسالت هنری خود راکه گشایش اذهان مردم وهدایت شاعرانه و موسیقایی جامعه به سوی ذلت حق است را انجام داده یا قصد دارد با این کار جدید در جامعه امروز برای خود طرفدار و هوادار جذب نماید که باید گفت که گامی به بیراهه گذاشته است و باز هم به گواهی بزرگان مقام های «یاردیده کانی» و «زماون» مختص به جم هایی با شرایط خاص که کلام به آنها اشاره داردمی باشد و ابزار نواختن آن ساز مقدس تنبور است نه هر ساز دیگر.

و نمی دانیم به کدامین دلیل این بار فردی دست به این اقدام زده است که خود از فرزندان این آیین است و چون دین ما دینی مهاجم و جنگ طلب نیست از مقدسات عالم می خواهیم این فرد را که از روی عدم آگاهی و یا به هر دلیل دیگری دست به این اقدام توهین آمیز زده است را آگاه نماید و به راه راست هدایت فرماید و حافظ پاسخ این گونه افراد را با زبانی شاعرانه که ختم کلام است این گونه داده است:

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند

نه هر که آیینه سازد سکندریداند

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاهداری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری داند

با تشکر جمعی از دلسوختگان جامعه ی یارستان
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم بهمن 1386ساعت 11:32  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

آنچه بارها و بارها توسط تشکلات انتفاعی و غیرانتفاعی حقوق بشری در طی سه دهه زیست حکومت جمهوری اسلامی مورد نگرانی و اعتراض قرار گرفته است ، توسعه و توانمند شدن دستگاه امنیتی سرکوبگر می باشد و در این راستا نیز از موضوع گسترش بازداشتگاههای مخفی به سادگی نباید گذشت .

قتلهای رخ داده در زندانها و بازداشتگاههای مخفی و علنی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی آنقدر از کمیت برخوردار است که جمع آوری آن نیز خود تلاشی بی وقفه نیاز دارد . پس از قتل زهرا کاظمی ، ولی الله فیض مهدوی ، اکبر محمدی ، دکتر زهرا بنی یعقوب ، قتلهای متعدد در طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی امروز خبر قتلی دیگر توسط دستگاه سرکوب جامعه ایران را ملتهب و معترض نموده است .

ابراهیم لطف الهی دانشجوی فعال کرد ، جوانی گمنام بود که در سایه تبعیض قومی و انفعال رسانه ها و فقدان دیده بانی اجتماع توسط نهادهای مدنی و تقویت دستگاه شکنجه و سرکوب جان خود را در به صدا درآوردن دوباره زنگ بیداری دیده بانان و رسانه های منفعل گشته از دست داد. این دانشجو در حالی تحت شکنجه در اداره اطلاعات سنندج به قتل رسید که از کمترین حقوق انسانی خود نیز برخوردار نبوده است ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این جنایت شنیع را قویاً محکوم و ضمن هشدار در مورد گسترش رادیکالیسم در صورت سکوت مداوم سازمانهای بین المللی اینبار اعتراض خود را نه به دستگاه سرکوبگر عوام فریب که بی توجه به خطر در کمین جامعه به اعمال ددمناشنه خود ادامه میدهند بلکه اعتراض شدید خود را به جامعه بین الملل در قبال سکوت سیاسی منفعت طلبانه آنان در قبال جنایات جاری روزمره در ایران اعلام می نماید. و خواستار پیوستگی و همبستگی گروهها و مدافعان حقوق انسانی که خطر جاری دستگاه سرکوبگر در جامعه ایران امروز را درک مینمایند برای بیدار نمودن وجدان بین المللی و افکار عمومی می باشد

 

مدافعان حقوق بشر در ایران
روژهلات ئینفو
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی 1386ساعت 17:41  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر


باسلام:
می دانم چه روزها و هفته ها و ماهها و سالهای سخت و دشوار و طاقت فرسایی بر شما گذشته است و چه دردها و رنجها و غم و ناله هایی که نکشیده اید شما ملت پایدارو بااستقامتی هستید و هیچ گاه این موجها و گردابهای سختی های روزگار نمی تواند اراده ی پولادین استامت و پایداریتان را درهم بشکند و هیچ گاه نمی تواند تا ابد خاک عزیزتان ( کُردستان ) را جولانگاه خود نماید شما از نسل دمکرات ترین اقوام کهن خاورمیانه هستید. مطمئن باشید با کلید انسانی و آزادی خواهیتان درب پولادین قلعه ی دمکراسی را باز خواهید کرد و آینده ای روشن را برای کُردستان و ایران و خاورمیانه به ارمغان خواهید آورد. پیشاپیش قربانیان جنایات انفال را به شما و خانواده ی محترم این قربانیان و هم چنین تمام مردم کُردستان بالأخص مردم کُردستان عراق تسلیت عرض نموده و صبر و شکیبایی تان را از خداوند منان خواهانم. به امید اینکه ملحق شدن کرکوک و بقیه ی نقاط کُردستان عراق به منطقه ی خودمختارکُردستان بتواند تسلّی روح خاطر این شهیدان همیشه مظلوم انفال باشد و حداقل باعث آرامش روحی شان گردد. به امید آن روز و سربلندی و کامیابی کُرد و کُردستان.

 

علی رضا - نورآباد فارس

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی 1386ساعت 17:37  توسط ریوار که لهور  |  نظر بدهید

ئابروو هه لویسته له م گه له= شرف وابرو در وجود ماست
ئابروو هه لویسته له م خاکه = شرف وابرو در خاک پاک سرزمین ماست
ئه وه ی ئه م گه له ی خوش ناوی بی ئابرووه = کسی که این ملت مظلوم را خوش ندارد بی آبرو وشرف است
ئه وه ی ئه م خاکه ی خوش ناوی بیگانه یه= کسی که خاک پاک سرزمینم را دوست ندارد بیگانه ای بیش نیست( گرچه کرد هم باشد)
که داگیر که ران وجاشه کان ده بینن له هه ر شوینی= اگر بیگانگان اشغالگر سرزمینم را وخائنان وخودفروشان را در هر جایی که می بینید
له سه ر شه قام له بازار و .....=
خوتان گیل که ن وه کوو چاوتان نه یان بینی= گویی چشمانتان آنها را ندیده باشد خود را از آنها دور نگه دارید
به لایاندا که ره ت ده بن سلاو مه که ن= از کنارشان که رد می شوید به آنها سلام ندهید
وابزانن ئه وانه سه گن گورگن مشکن= گویی آنها سگان وگرگان ومو شهای کثیفی بیش نیستند
که پرسیاریشتان لی ئه که ن خوتان وه ها نیشان بده ن= اگر از شما سوالی بپرسند خود را آنگونه بنمایید که
له زبانی ئه وان ناگه ن= زبانشان را نمی فهمید
ئه وه ی ته نیا چاوه روان بی رازییه به م ژینه تاله= آنکه تنها چشم انتظار باشد به این زندگی تلخ راضی است
ئه وه ی قایل به م ژینه بی ترسنوکه= وآنکه به این زندگی قائل باشد ترسویی بیش نیست
دوژ منانیش ده یانه وی ئیوه هه موو ترسنوک بن= دشمنان هم می خواهند همه ی مارا بترسانند

 

پیتان ده لیم ئه وه ی بترسی ناپاکه= به شما می گویم آنکه ترسید ناپاک است
زوله دوژ منه خائینه= ناپاک وحرامزاده ودشمن وخائن است
تو ده ته وی هه ر خوت بژیت= آیا تو می خواهی فقط خودت زندگی کنی
ده ته وی هه رخوت به که یف وسه ر خوش بی= می خواهی فقط خودی در کیف وسرمستی به سر ببری
چون ده توانی بو خوت بژیت خه می گه لت نه که یته کول= چگونه می توانی اینگونه فکر کنی واندوه وغم ملت ستمدیده ات را بر دوش نگیری
ئه گه ر وابی تو کورد نیت ومروویش نیت= که اینگونه باشی تو کرد نیستی نه تنها کرد بلکه انسان هم نیستی
ژیان چییه من نازانم جیاوازی مان ونه مان چییه= مگر زندگی چیست نمی دانم فرق بین ماندن ونماندن در چیست
رق نه مامیکی پیروز هیدی هیدی گه وره ده بی دیته به ر= نفرت نهالی پاک است که آرام آرام بزرگ خواهد شد و به ثمر خواهد نشست
ئه ی گه له که م تو بو ئه وه دروست نه بووی = ای ملت مظلوم من آیا تو برای این ساخته شده ای که
سه راپای ژین به شاخه وه به ریته سه ر= سراپای زندگیت را در کوهها به سر ببری
به لام ئه ی کی ئه لی بو ئه وه خولقاوی = اما پس چه کسی می گوید تو برای آن ساخته شده ای
سه ر نه وی که ی بو داگیر که ر= که سر تعظیم دربرابر بیگانگان اشغالگر فرود آوری تف براو باد
من ژنیکم ناوی تاکوو دوای خوم چه ن منالی جی بهیلی بو = من همسری را نمی خواهم که پس از من چند فرزندی به جا بگذلرد که فردا
جاشه تی ونوکه ری داگیر که ران= نوکر ومزدور بیگانگان واشغالگران سرزمینم شود
هاوسه ری من ده بی پاش من تاقه یادگاری به جی بیلی که وه کوو موم له شه وگاری نیشتمانا= همسرم باید پس از مرگم تنها یادگاری به جای بگذارد که همانند شمعی باشد برای شب تار میهن وملت خود
داگیرسی بو گه له که ی= بسوزد برای ملتش
تاقه یادگاری به جیم هیشتبی توله سه ندن و خو بو ئازادی به خت کردنه= تنها هدیه ای که پس ازمن به جای بماند نفرت وانتقام است وخود را فدای آزادی ملت خود کردن
له تیف- سنه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم دی 1386ساعت 17:35  توسط ریوار که لهور  |  یک نظر

‌خه م ده‌مگرێ و به‌ڵام ڕقم =اندوه مرا فرا می گیرداما کینه ام
گه‌لێ له‌ خه‌م ئه‌ستور تره= بسیار ازاندوهم بزرگتر است
جه‌سته‌م ته‌ژی له‌ ژان ده‌بێ=جسمم لبریز از درد می شود
به‌ڵام هه‌ستم =اما وجود واحساسم
گه‌لێ له‌ ژان به‌ هێز تره =بسیار قوی تر از درد من است
سیمای مه‌رگ ڕووم تێ ده‌کا=مرگ سیمایش را به من نشان می دهد
به‌ڵام وره‌م =اما اراده ام

 

له‌مردنا گه‌لێ به‌ تین تره= بسار قویتر از مرگ است
‌ نه‌هامه‌تی و کاره‌ساتم= بدبختی وسیه روزی
له‌به‌رچاوان خۆ ده‌نوێنن = خود را به من می نمایانند
زۆر سه‌روه‌رو قاره‌مانان= بسی سروران وقهرمانان
دێنه‌وه‌ یاد له‌ بیر ناچن= سرزمینم به یاد می آیندواز یاد نخواهند رفت
گشت ئه‌وانه‌ی له‌ ڕێی کوردا = تمامی آنانی که در این راه
بۆ سبه‌ی ڕۆژ بۆرزگاری بوونه‌ قوربان = برای فردا ورهایی سرزمینم قربانی شدند
قه‌ت نامرن هه‌ر زیندوونه‌= هرگز نخواهند مرد آنان زنده اند
خۆ داهاتووی سه‌ربه‌خۆییم = آینده ی رهایی
له‌ گشت نه‌حس و کاره‌ساتان= از تمامی بدبختی ها ونحوستها
گه‌لێ به‌رز و زۆر گه‌شتره = بسیار بلند وروشنتر است
هه‌وای پاکی کوردستانیان ژه‌هراوی کرد= هوای پاک کردستانم را زهرآلود کردند
هه‌ر ماومه‌وه قه‌ت نه‌مردم = امامن ماندم ونمردم
ئه‌مڕۆش هه‌ر مام = امروز هم زنده ام
تروریست و مرۆ کوژ و = تروریست وآدم کش و
هه‌زاران دام بنێنه‌وه‌ بێنه‌ سه‌رم = هزاران دام بر راهم بگذارند
هه‌ر ده‌مینێم بۆ کوردستان =بر ا ی کردستانم خواهم ماند

زۆر هه‌ڤال و دۆست و برای = بسیاری از دوستان وبرادرانم را
خۆشه‌ویست و دیرینمیان‌له‌ خوێن گه‌وزاند= به خون در آغشتند
هاتن گه‌لێ دڕندانه‌= آمدند ودرندانه
خۆره‌تاوو مانگی جوانیان لێ خنکاندم = آفتاب وماه راخفه کردند
نامه‌رده‌کان نه‌یان زانی به‌ خوێن ڕشتن = ناجوانمردان ندانستندبا خونریزی

تۆڵه‌و ڕقیان له‌ دڵ رواندم = کینه وانتقام را دردلم رویاندند
هاکا منیش ئاڵای کوردم= خواهد آمد روزی منم پرچم سرزمینم را
له‌م جیهانه‌ بڵند که‌م و = بربام جهان به اهتزاز درآورم
کوردستانم سه‌ر به‌خۆ که‌م = کردستانم را رها سازم
دوژمنانم به‌ یه‌ک گرتن = با اتحاد مردم رنج کشیده ام
قاو بده‌م و له‌ ناویان به‌م = دشمنان را نابود سازم
ده‌هه‌سته‌وه‌ دایکی وه‌ته‌ن = برخیز ای مام وطن

شه‌هیدانی کوردستانم = شهیدان سرزمینم کردستان را
به‌سه‌ربه‌رزی هاتن بۆ لات= باسرافرازی درآغوش بگیر
کڕنوش ده‌به ین بۆ گه‌وره‌ییت =دربرابر بزرگیت به خاک خواهیم افتاد

وره‌ی به‌رزی کوردایه‌تی = اراده ی بلندمان
هه‌ر به‌ هێز و به‌رز ده‌بێ = قویتر خواهد شد
ڕقی تۆله‌م زیاد ده‌بێ و = کینه ی انتقامم بیشتر خواهد شد
قه‌ت ناڕوخێم هه‌ر ده‌مینێم = پابرجا خواهم ماند
ده‌ڕۆم به‌ره‌و به‌رزی ئاسۆ = به سوی بلندی افق خواهم رفت
سه‌ری ڕێز و نه‌وازشمان= دربرابر شهیدا ن در خاک خفته
بۆ شه‌هیدان ده‌نه‌وێنین= به خاک خواهیم افتاد
تف له‌ چاره‌ی داگیرکه‌ره‌ نامه‌رده‌کان= تف ونفرین بر اشغالگران
تف له‌ سیخوڕ و گشت نۆکه‌ران= تف ونفرین برخائنان ونوکرانشان
بۆ کوێ ده‌چن بۆ کوێ ده‌چن= به کجا خواهید خزید
خوێنی شه‌هید مه‌رگیان دێنێ= خون شهیدانم مژده ی مرگتان است
کوشتن و ترۆر منی کورده‌ نابه‌زێنێ= قتل وترور مرا نخواهند ترساند
بڕۆن بڕۆن چاره‌ و ون که‌‌ن = دور شوید
کوردستانم جێ بێلن و = سرزمینم را به حال خود بگذارید
نیشتمانم جێگه‌ی مه‌رده‌ = سرزمینم جای مردان بزرگی است
جێی بارزانی قاره‌مان و
سه‌روه‌رانی وه‌کو قازی و
ملیۆنه‌ها ڕۆله‌ی کورد و
شه‌هیدانی ئازا و گورده‌‌
براتان = له تیف - سنه


ئمشه و توای له داخ دل  وه بی ده نگ فر بکه م

                                 خوه زیه و گ تا گه ر خوه ر هلای هه ر وه ی هنازه و بر بکه م 

چیدو ت هیشتیده م  وه  جی  له ی ته پله تووزان خه مه و

                                      شه تو ک تا بایده و  له نوو  تا لای خودا ده س در  بکه م

حامد شه بابی


کلمات کلیدی:
 
 
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ،۱۳۸٧  
HRK: له چالاکی تۆڵه‌سه‌ندنه‌وه‌ی هێزه‌کانی گریلا، 2 پاسدار کوژان HRK: له چالاکی تۆڵه‌سه‌ندنه‌وه‌ی هێزه‌کانی گریلا، 2 پاسدار کوژان دوابه‌دوای شه‌هیدبوونی 2 گه‌ریلای HRK به‌ ناوه‌کانی عیسا چه‌لیک ئێل، ناسراو به‌ هه‌ڤاڵ مه‌تین، که‌ له‌ شه‌ڕێکی ده‌وروبه‌ری شاری سه‌رده‌شت له‌ 1 نۆڤه‌مبه‌ر شه‌هید ببوو و هه‌روه‌ها ئه‌رده‌شیر سادکبه‌ی ناسراو به‌ ڕێزان، که‌ له‌ ناوچه‌ی خۆێی ڕۆژهه‌ڵاتی کوردستان له‌ شه‌ڕێکدا شه‌هید کرابوو، چالاکی به‌رسیڤدان له‌ 6 نۆڤه‌مبه‌ر له نێوان هێزه‌کانی ڕزگاری کوردستان و سوپای پاسداران له‌ ناوچه‌ی خۆیێ و هه‌رێمی کاتۆڵ پێک هات. له‌ چالاکیه‌که‌دا‌ ئۆتومبیلێکی سه‌ربازی کرابوو به‌ ئامانج و 2 پاسداری سوپای پاسدانی ئێران کوژران. ‌
کلمات کلیدی: